Пользователь: Пароль: .

Азыркы кыргыз тили

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Азыркы кыргыз тили


Автор: Давлетов С

Год: 1980

Китепте азыркы кыргыз тилинин морфологиясынын системалуу курсу баяндалып, сөз жасоо жана, сөз өзгөртуу системалары толук камтылды. Китеп жогорку окуу жайларыныи студенттери учун арналат. С. Давлетов тарабынан грамматика, грамматикалык маани жана грамматиктлык форма, грамматикалык категория, сөздуи маанилуу бөлуктөру. сөз. жасоо жөнөкөй жана татаал сездер. сез туркумдеру женунде жалпы маалымат. sat атооч. сын атооч, сан атооч, тактооч. кызматчы сездер жана модвлдык сөздөр жазылды. С. Кудайбергенов тарабынан ат атооч, этнш, ту уран дм жана элестуу сөздөр. сырдык сөздөр жазылды.

Китепте азыркы кыргыз тилинин морфологиясынын системалуу курсу баяндалып, сөз жасоо жана, сөз өзгөртуу системалары толук камтылды. Китеп жогорку окуу жайларыныи студенттери учун арналат. С. Давлетов тарабынан грамматика, грамматикалык маани жана грамматиктлык форма, грамматикалык категория, сөздуи маанилуу бөлуктөру. сөз. жасоо жөнөкөй жана татаал сездер. сез туркумдеру женунде жалпы маалымат. sat атооч. сын атооч, сан атооч, тактооч. кызматчы сездер жана модвлдык сөздөр жазылды. С. Кудайбергенов тарабынан ат атооч, этнш, ту уран дм жана элестуу сөздөр. сырдык сөздөр жазылды.

Кол-во страниц:236 Язык:Кыргызский Издательство:Мектеп