Кыргыз адабияты. 11 класс. КТ

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Кыргыз адабияты. 11 класс. КТ


Автор: Артыкбаев К., Асаналиев К., Байгазиев С.

Год: 2000

Бул окуу китеби Кыргыэ Республикасыыын билим, илим жана маданият министрлиги менен Кыргыэ билим берүү институтунун ортосунда окуу китептерин чыгаруу боюнча түзүлгөн № LC TPS1 келишимдин негизинде даярдалгая.

Бул окуу китеби Кыргыэ Республикасыыын билим, илим жана маданият министрлиги менен Кыргыэ билим берүү институтунун ортосунда окуу китептерин чыгаруу боюнча түзүлгөн № LC TPS1 келишимдин негизинде даярдалгая.

Кол-во страниц:288 Язык:Кыргызский Издательство:Педагогика

Кириш сөз 3
Манастаануу 5
«Мамае» эпосунун кыргыз элинин рухий турмушунда алган тарыхый орду жана анын бүгүккү күндөгү мааниси 5
«Манас» зпосун эл оозунан жыйнөө тарыхынан 11
«Манас» эпосу кыргыз жана дүйнө окумуштууларынын көзү менен 33
1980—1990-жылдардагы кыргыз адабияты 49
Түгөлбай Сыдыкбеков
Өмүрү жана чыгармачылыгы 57
«Too арасында» романы 70
Чынгыз Айтматов
«Жамийла» повести 91
«Делбирим» повести 107
«Ак кеме» повести 111
«Дениз бойлой жорткон Ала-Дөбөт» 118
«Кылым карытар бир кун» романы 122
«Гүлсарат» повести 130
Уэакбай Абдукаимовдуы өмүрү, чыгармачылыгы 139
«Майдан» романы 142
Төлөгеы Касымбеков, чыгармачыл өмүр баяны 160
«Сынган кылыч» романы 163
Сүйүнбай Эралиев, өмүрү жана чыгармачылык жолу 180
«Кесиринсан» поэмасы 189
Байдылда Сарногоевдин чыгармачылыгы 194
«Ашуудан берген отчётум» жыйнагы 199
Токтоболот Абдумомунов, өмүрү жана чыгармачылык жолу 210
«Абийир кечирбейт« драмасы 214
Map Байжиев (1935). Өмүрү жана чыгармачылыгы 221
«Төрт адам» драмасы 227
Кыргыз публицистнкасыка жалпы обзор (1920—1990-жылдар) 234
Чынгыэ Айтматов. «Ысык-Көлдүн куту жана куну» 239
«Биэди ойготкон китептер» 243
Педагогикалык публицистикадан:
Бектурсун Алимов. «Шакиртиме кат» 249
Советбек Байгаэиев. «Иниме кат» 256
Шабданбай Абдыраманов. Өмүрү жана чыгармачылыгы жөнүндө маалымат 262
Полот-хан (Молдо Ысак) 263
Мухтар Ауэзов. Өмүрү жана чыгармачылыгы жөнүндө жалпы маалымат 270
«Абай» романы 274