География. 9 класс. КТ

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

География. 9 класс. КТ


Автор: Бараталиев Ө., Алымкулова Н.

Год: 2012

География. Кыргызстандын экономикалык жана социалдык географиясы: 9-кл. үчүн окуу китеби

География. Кыргызстандын экономикалык жана социалдык географиясы: 9-кл. үчүн окуу китеби

Кол-во страниц:272 Язык:Кыргызский Издательство:Инсанат

Кириш 3
I. 1. КЫРГЫЗСТАНДЫН ЭКОНОМИКАЛЫК ЖАНА СОЦИАЛДЫК ГЕОГРАФИЯСЫ 4
I. 1.Кыргызстандын географиялык абалы 4
I. Кыргызстандын табияты жана табигый ресурстары 6
II. КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН СОЦИАЛДЫК ГЕОГРАФИЯСЫ 18
Кыргызстандын калкы жана алардын отурукташуусу, эмгек ресурстары
II. 1. Калктын динамикалык өсүүсүнүн өзгөчөлүгү 18
II. 2. Калктын табигый өсүүсү 19
II. 3. Калктын курактык жана жыныстык курамы 22
II. 4. Калктын миграциясы 23
II. 5. Калктын жыштыгы 26
II. 6. Калктын улуттук-этностук курамы 29
II.7. Калктын социалдык курамы, эмгек ресурстары жана аларды пайдалануу 34
II. 8. Калктын отурукташуусу, шаар калкы 38
II. 9. Айыл-кыштак калкынын географиясы 43
КАЛКТЫ СОЦИАЛДЫК ЖАКТАН ТЕЙЛӨӨ ЧОЙРӨСҮ 46
III. 1. Калктын социалдык абалы жана анын өнүгүү келечеги 46
III. 2. Бил им берүү тармагы 48
III. 3. Илим жана маданияты 49
III. 4. Саламаттыкты сактоо системасы 52
АДМИНИСТРАЦИЯЛЫК-АЙМАКТЫК БӨЛYHYШҮ. МАМЛЕКЕТТИК ТҮЗҮЛҮШҮ 54
IV. 1. Администрадиялык-аймактык бөлүнүшү 54
IV. 2. Мамлекеттик түзүлүшү 56
КЫРГЫЗСТАНДЫН ЧАРБАСЫНЫН ЖАЛПЫ МҮНӨЗДӨМӨСҮ 59
V. 1. Өнор жайы 62
V. 1.1. Отун-энергетика өнөр жайы 66
V. 1. 2. Тоо-кен өнөр жайы 74
V. 1. 3. Машина куруу жана металл иштетүү өнөр жайы 78
V. 1. 4. Химия өнөр жайы 82
V. 1. 5. Токой, жыгач иштетүү жана целлюлоза-кагаз өнөр жайы 86
V. 1. 6. Курулуш материалдар өнөр жайы 88
V. 2. Аныл чарбасы 93
V. 2. 1. Жер фондусу жана айыл чарбасына жарактуу жердин структурасы 97
V. 2. 2. Дыйканчылыгы 99
V. 2. 3. Мал чарбасы 107
V. 3. Айыл чарба продукцияларын жана сырьёлорун кайра иштетүүчү өнөр жайлары 118
V. 3. 1. Тамак-аш өнор жайы 119
V. 3. 2. Женил өнөр жайы 126
V. 4. Рекреация чарбасы 134
V. 4. 1. Туризм 144
V. 5. Транспорт комплект 150
V. 5. 1. Темир жол транспорту 151
V. 5. 2. Автомобиль транспорту 154
V. 5. 3. Аба транспорту 157
V. 5. 4. Суу жол транспорту 158
V. 5. 5. Kуyp (түтүк) жана асылма канат зым транспорту 160
VI. ТЫШКЫ ЭКОНОМИКАЛЫК ЖАНА СОЦИАЛДЫК БАЙЛАНЫШТАРЫ 161
VII. ЭРКИН ЭКОНОМИКАЛЫК АЙМАКТАРЫ 169
VIII. КЫРГЫЗСТАНДЫН ЭКОНОМИКАЛЫК РАЙОНДОШТУРУУСУ 172
VIII. 1. Бишкек - Кыргызстандын борбору 173
VIII. 2. Баткен облусу 180
VIII. 2. 1. Облустун шаарлары 188
VIII. 3. Жалал-Абад облусу 191
VIII. 3.1. Облустун шаарлары 202
VIII. 4. Нарын облусу 211
VIII. 4. 1. Облустун шаары 218
VIII. 5. Ош облусу 220
VIII. 5. 1. Облустун шаарлары 229
VIII. 6. Талас облусу 234
VIII. 6. 1. Облустун шаары 240
VIII. 7. Чуй облусу 242
VIII. 7. 1. Облустун шаарлары 249
ҮШ. 8. Ысык-Көл облусу 253
VIII. 8. 1. Облустун шаарлары 262
Тиркеме: Кыргызстан жөнүндө эң маанилүү маалыматтар 265