Адеп. 7 класс

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Адеп. 7 класс


Автор: Назаралиева Ш. Ж.

Год: 2010

Бул китепте ар намыстуу эл баатырлары, улуттук енөр, эл журттун ажырагыс биримдиги, табият менен таттуу мамиледе болуу маалыматтары киргизилди. Суроолор, табышмактар, тесттер берилди.

Бул китепте ар намыстуу эл баатырлары, улуттук енөр, эл журттун ажырагыс биримдиги, табият менен таттуу мамиледе болуу маалыматтары киргизилди. Суроолор, табышмактар, тесттер берилди.

Кол-во страниц:128 Язык:Кыргызский Издательство:Инсанат

I глава. ТУУЛ ЖАНА АРНАМЫС
1. Намыс жана намыстуулук 7
2. Улутттук сыймык жана ар-намыс 9
3. Ар-намыстуу эл баатырлары жөнүндө 13
4. Намыскөй кыз-келиндер жөнүндө баян 21
5. Ата мекендик намыс 27
6. Кыргызды Манас сактаган, Манасты кыргыз даңктаган 30
7. Намыской бала 32
8. Кур намыс 35
9. Улуттук демократия, идеологиянын өзөгү - ар-намыс 37
II глава.БУЛ-КЫЗГА УЛУТТУК ӨНӨР УЮТКУ
1. Кыргыз оюмдары жана улут тук кийимдери 40
2. «Өнөрүң болсо оргө чап» 45
3. Айылда жашасан ат жабдыктарды жасоону үйрөн 48
4. Касапчылык - чон өнөр 52
5. Мейман күтүү 54
6. Элдик өнордү кантип өздөш түрөбүз? 56
Уй, бээ саап, айран уютуп, кымыз жасаганды билүү 61
III глава. KИTЕП - БИЛИМ БУЛАГЫ. БИЛИМ - ӨMҮP ЧЫРАГЫ
1. Китеп - билим булагы 65
2. Билимге умтулуу - бийиктик 70
3. «Арыбас мээнет, алдынкы онер, билим аркылуу бакубат дөөлөткө умтулуу» 72
4. Башка элдерден биз эмнени үйрөнүшүбүз керек? 77
5. Өлкөнүн ички жана тышкы биримдиги 80
6. Кыргыз элинин достугу 84
7. «Эл-журттун ажырагыс бүтүндүгү» 86
8. Индивидуалист жана кол­лективист 89
9. «Гуманизм, айкөлдүк, кечиримдүүлүк» 94
IV глава. ЖЕРИМДИН СУУСУ - ДАРЫ ТАШТАРЫ - АЛТЫН
1. Кыргызстандагы дарыя-суулар 99
2. Айылыбыз таза суу менен камсыз болгонбу? 101
3. Дары чөптөр - элибиздин баа жеткис байлыгы 106
4. Практикалык сабак 109
5. Жапайы жаныбарлар 111
6. Аба, суу жана от жөнүндө. 117
7. Жер 119
8. Мен өз айылымды кантип көрктөндүрөм? 122
9. "Табият менен таттуу мамиледе болуу" 124
Табышмактардын жооптору 128