Алгебра. 7 класс. КТ

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Алгебра. 7 класс. КТ


Автор: Ибраева Н. И., Касымов А. А.

Год: 2009

Жалпы билим берүүчү орто мектептердин 7-кл. үчүн окуу китеби

Жалпы билим берүүчү орто мектептердин 7-кл. үчүн окуу китеби

Кол-во страниц:168 Язык:Кыргызский Издательство:Aditi

Кириши сөз 5
I глава ТУЮНТМАЛАР ЖАНА АЛАРДЫ ӨЗГӨРТҮҮЛӨР
Өзгөрүлмөлүү туюнтмалар 7
Формула 14
Туюнтмаларды теңдеш өзгөртүп түзүү 16
Теңдештик 19
Тапшырмалар 20
II глава НАТУРАЛДЫК КӨРСӨТКҮЧТҮҮ ДАРАЖА ЖАНА АНЫН КАСИЕТТЕРИ
Натуралдык көрсөткүчтүү даража 23
Даражалардын касиеттери 25
Даражалар менен болгон амалдар 26
Натуралдык даражаларды көбөйтүү 26
Натуралдык даражаларды бөлүү 27
Көбөйтүндүнү даражага көтөрүү 28
Даражаны даражага көтөрүү 29
Бөлчөктү даражага көтөрүү 30
Тапшырмалар 31
III глава БИР МҮЧӨ ЖАНА КӨП МҮЧӨ
Бир мүчө 38
Бир мүчөлөрдү көбөйтүү жана даражага көтөрүү 41
Көп мүчө 43
Көп мүчөлөрдү кошуу жана кемитүү 47
Көп мүчөлөрдү көбөйтүү 48
Кыскача көбөйтүүнүн формулалары 50
Көп мүчөлөрдү көбөйтүүчүлөргө ажыратуу 53
Тапшырмалар 54
IV глава ФУНКЦИЯ
Функция деген эмне? 57
Функциянын графиги 60
Функциянын өсүшү жана кемиши 64
Сызыктуу функциялар жана алардын графиктери 66
Сызыктуу эмес функциялар. Жуп жана так функциялар 72
Тапшырмалар 77
V глава БИР ӨЗГӨРҮЛМӨЛҮҮ ТЕНДЕМЕЛЕР, ЭКИ ӨЗГӨРҮЛМӨЛҮҮ ТЕНДЕМЕЛЕР ЖАНА АЛАРДЫН СИСТЕМАСЫ
Бир өзгөрүлмөлүү тендемелер жана алардын касиеттери 79
Тең күчтүү тендемелер 81
Бир белгисиздүү сызыктуу тендеме 87
Тендемелердин жардамы менен маселе чыгаруу 89
Эки белгисиздүү сызыктуу теңдеме 91
Эки белгисиздүү сызыктуу тендемелердин системасы 93
Тапшырмалар 97
VI глава ЫКТЫМАЛДУУЛУК ТЕОРИЯСЫНЫН ЖАНА МАТЕМАТИКАЛЫК СТАТИСТИКАНЫН ЭЛЕМЕНТТЕРИ
Ыктымалдуулук теориясына киришүү 99
Математикалык статистиканын элементтери 103
Тапшырмалар 112
VII глава ЖАКЫНДАТЫЛГАН ЭСЕПТӨӨЛӨР
Жакындатылган эсептөө деген эмне? 114
Сандын абсолюттук чоңдугу 115
Сандын жакындатылган маанисинин абсолюттук каталыгы 117
Сандарды тегеректөө 120
Жакындатылган сандардын салыштырма каталыгы 122
Ташпырмалар 123
VIII глава КАЙТАЛОО ҮЧҮН БЕРИЛГЕН ТАПШЫРМАЛАР 125
Тарыхый материалдар 153
Кызыктуу маселелер 163
Алгебралык терминдердин сөздүгү 168