Информатика. 7-9 класс. КТ

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Информатика. 7-9 класс. КТ


Автор: Цыбуля И. Н., Самыкбаева Л. А., Беляев А. А., Осипова Н. Н., Мамбетакунов У. Э.

Год: 2019

Бул окуу китеби жалпы билим берүүчү мектептердин 7-9-класстарынын окуучулары жана информатиканын негиздерин жана программалоону үйрөнүүнү баштоого даяр бардык курактагы балдарга арналат

Бул окуу китеби жалпы билим берүүчү мектептердин 7-9-класстарынын окуучулары жана информатиканын негиздерин жана программалоону үйрөнүүнү баштоого даяр бардык курактагы балдарга арналат

Кол-во страниц:205 Язык:Кыргызский Издательство:Сорос-Кыргызстан

7-КЛАСС
Мазмуну 4
1 Информатика жана маалымат
Компьютер адамдын жашоосунда 10
Маалыматтык процесстер жана малыматты сактоо 12
Тексттик маалыматты коддоо 16
2 Компьютер жана ПК
Программалык камсыздоолордун түрлөрү жана курамы 20
Электрондук таблицалар 22
Презентациялар 27
3 Программалоо
Python программалоо тили 32
Маалыматтардын тиби жана алар менен болгон амалдар 38
Шарттуу операторлор 42
while жана for циклдери 45
4 Компьютердик тармактар жана интернет
Татаал издөө суроо- талаптары 50
Сайт конструкторлору 51
Электрондук почта жана булуттук сервистер 54
8-КЛАСС
1 Информатика жана маалымат
Логикалык туюнтмалар жана амалдар 60
Логиканын мыйзамдары 63
Логикалык туюнтмаларды чыгаруу 66
2 Компьютер жана ПК
ПК жана лицензиянын түрлөрү 72
Татаал шарттар: and, or, not 82
Маалыматтар базасы 75
3 Программалоо
Тизмелер, кортеждер жана сөздүктөр 84
Циклдик алгоритмдер 87
Камтылган шарттуу амалдар жана циклдер 92
Функциялар 96
Массивдер 102
Саптар жана алар менен болгон амалдар 107
Саптарды форматтоо 113
Python тилинде графика менен иштөө 115
4 Компьютердик тармактар жана интернет
Компьютердик тармактар 122
Интернет протоколдордун түрлөрү 127
Стилдердин каскаддык таблицалары (CSS) 131
9-КЛАСС
1 Информатика жана маалымат
Маалыматтык сабаттуулук 140
Шифрлөө жана электрондук- санариптик кол тамга 143
Графикалык маалыматты коддоо 146
2. Компьютер жана ПК
Компьютердик графика 154
Робототехникага киришүү 158
3 Программалоо
Рекурсия 166
Массивдерди иштетүү алгоритмдери 170
Тизмелерди сорттоо 177
Матрицалар 182
4 Компьютердик тармактар жана иктернет
Келечектин технологиялары 188
Санариптик дүйнөдөгү коопсуздук 192