Музыка. 6 класс. КТ

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Музыка. 6 класс. КТ


Автор: Муратова А. М., Артыков К. Ж.

Год: 2018

Музыка. 6 класс.: Жалпы билим берүүчү мектептер үчүн окуу китеби

Музыка. 6 класс.: Жалпы билим берүүчү мектептер үчүн окуу китеби

Кол-во страниц:136 Язык:Кыргызский Издательство:Билим-компьютер

Кымбаттуу достор! 3
I ЧЕЙРЕК. МУЗЫКАДАГЫ ОБРАЗ
Композитордук музыка 4
Абдылас Малдыбаев 5
Калый Молдобасанов (1929-2006) 5
Аза. Жер-Эненин монологу 6
Бүбүсара Бейшеналиева 7
Чолпонбек Базарбаев 8
«Ак куу көлү» балетинен үзүндү 9
Музыка 10
Насыр Давлесов 11
Зияданын ыры 12
Аткаруучулук өнөр 13
Музыкалык сабат. Үндөрдүн диапазону 14
Сайра Кийизбаева 15
Айчүрөктүн арманы 17
Кыргыз руху 18
Музыкалык сабат. Реприза 19
Болот Миңжылкыев 21
Гори, гори, моя звезда 21
Семетейдин ариясы 22
Музыкалык сабат. Легато 22
Айчүрөк операсы (4-кошого увертюра) 24
Кайыргүл Сартбаева 25
Чио-Чио-Сандын ариясы (Чио-Чио-Сан операсынан) 26
Бешик ыры 27
Кыргызстан жаштары 29
Токтоналы Сейталиев 30
Токтогулдун ариясы 31
Манастын лейтмотиви 32
Талгар Жакшылыков 32
Пётр Ильич Чайковский 33
Король Рененин ариозосу 34
Сүйөлү Кыргызстанды 35
Керим Турапов 36
Ленскийдин ариясы 36
Туулган жерди сагынуу 38
Музыкалык сабат. Чекиттүү нота 38
Камералык ырчылар 39
Дарыйка Жалгасынова 40
Кыргыз жери 41
Паризат 42
Музыкалык сабат. Динамикалык белгилер 43
Артык Мырзабаев 44
Мекеним 45
Чолпон-Ата 45
ЧЕЙРЕК. МУЗЫКАДАГЫ ОБРАЗ
Муратбек Бегалиев 47
Бешик ыры 48
Ысык-Көлдү сагынуу 49
Көңүлдүү оюн 50
Музыкалык сабат. Стакатто 51
Эсенгул Жумабаев 53
Комуз күүсү 53
Кербен 54
Кылыч менен бийлөө («Гаянэ» балетинен) 55
Музыкалык сабат. Альтерациялык белгилер 56
Жылдыз Малдыбаева 57
Күү 58
Прелюдия №24 59
Туулган айылым 59
Акимжан Жээнбай 60
Чоң атамдын жомогу 61
Ай кең мекен, кең мекен 62
Стал бек Бактыгулов 63
Эскерме вальсы 63
Симфониялык поэма 64
Симфония деген эмне? 64
Аскар Тулеев 64
Биринчи симфония 65
ЧЕЙРЕК. МУЗЫКАДАГЫ ДРАМАТУРГИЯ
Обончу-композитор жана аткаруучулар 67
Жумамүдүн Шералиев 69
Кыргыз жайлоосу 69
Музыкалык сабат. Өлчөмдөр. Жөнөкөй өлчөм 2/4 70
Жылкычынын ыры 72
Рысбай Абдыкадыров 73
Өскөн жер 74
Музыкалык сабат. Жөнөкөй өлчөм 3/4 75
Сагындым туулган жер сени 77
Түгөлбай Казаков 78
Эстелик 78
Камертон 79
Насыйкат 79
Сардарбек Жумалиев 80
Бульварым 81
Бишкегим 82
Асанкалый Керимбаев 84
Туулган жер 84
Аксуубай Атабаев 85
Эне жөнүндө баллада 86
Музыкалык сабат. Жонокой олчом 3/4 86
Тоолор 88
Жолдубай Кайыпов 88
Мекеним 89
Во поле берёза стояла 89
Атам менен энеме 90
Калыйбек Тагаев 91
Ысык-Көл 91
My зыкал ык сабат. Татаал өлчөмдөр. 6/8 өлчөмү 92
Долон 94
Рыскулбеков Мукан (1942-2005) 94
Эжелерим, агайым 95
Каныкей Эралиева 96
Күндү тосуу 97
Музыкалык сабат. Татаал өлчөм 4/4 97
Акыркы коңгуроо 99
IV ЧЕЙРЕК. МУЗЫКАДАГЫ ДРАМАТУРГИЯ
№40 симфония 103
Оркестр 104
Карамолдо Орозов атындагы академиялык эл аспаптар оркестри 104
Кыргыз көчү 106
Шейше Орозов 106
Апакеме 107
Петр Шубин 108
Кыргыз темаларына фантазия 109
Тамаша 109
Комузчу 110
Музыкалык сабат. Аралык 110
Эсенгул Жумабаев - дирижёр 112
Ибарат 113
Асанкан Жумакматов 114
А. Жумакматов атындагы мамлекеттик академиялык симфониялык оркестри 114
Симфониялык поэма 116
№5 симфония 117
Музыкалык сабат. Аралык (уландысы) 118
Хор искусствосу 120
Султан Юсупов 120
Беш ыргай 121
Кеңеш Алиев 122
Кыз бурак 123
Эстрада музыкасы 125
Чоро Кожомжаров 125
Концертино 126
Уча бер, үмүтүмдүн каркырасы 127
Компьютердик музыка 128
Музыкалык терминдердин сөздүгү 131