Көркөм өнөр. 6 класс

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Көркөм өнөр. 6 класс


Автор: Акматов Д. А., Орозобаев А. К.

Год: 2018

Окуу китеби «Көркөм өнөр» предметы боюнча билим берүү стандартынын жана КР Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан бекитилген окуу программасынын негизинде даярдалды

Окуу китеби «Көркөм өнөр» предметы боюнча билим берүү стандартынын жана КР Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан бекитилген окуу программасынын негизинде даярдалды

Кол-во страниц:104 Язык:Кыргызский Издательство:Билим-компьютер

1-2-сабактар. «Эмгек баарынан улук». Көркөм өнөрдүн күндөлүк жашоо-турмуштагы орду 4
3-4 сабактар. Натюрморт жанры. Буюмду өзүнөн карап сүрөт тартууну өнүктүрүү 10
5-6-сабактар. Пейзаждын түрлөрү 15
7-9-сабактар. «Күз берекеси» 21
II ЧЕЙРЕК
1-3-сабактар. Жашоо-турмушубуздгы оюмдар дүйнөсү 25
4-5-сабактар. Табият жана архитектура. «Менин келечектеги үйүм, айылым, шаарым» 37
6-7-сабактар. Жаңы жылдык жасалгалар 47
8-9-сабактар. Белгилүү сүрөтчүлөр жана алардын чыгармалары 53
III ЧЕЙРЕК
1-2-сабактар. Бейне (портрет) жанры 58
3-4-сабактар. Адамдын тулку-бою 68
5-сабак. Майдан жанры. «Эр жигит эл четинде, жоо бетинде» 71
6-7-сабактар. Апалар үчүн майрамдык белектер 75
8-сабак. Жазгы маанай 80
9-сабак. Анималистикалык жанр 85
10-сабак. Нооруз - жаңы күн майрамы. Майрамдык маанайды чагылдырган композиция 88
IV ЧЕЙРЕК
1-2-сабактар. Түстөрдүн жашоо-турмушубуздагы орду жана мааниси. Түстөр аркылуу түрдүү образдардын берилиши 90
3-4-сабактар. «Күндүн желеси», жазгы пейзаж 94
5-6-сабактар. Талаа гүлдөрү. Натюрморт 96
7-9-сабактар. Эркин темада көлөмдүү композиция түзүү 98