Адеп (Мурас). 6 класс

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Адеп (Мурас). 6 класс


Автор: Асаналиев Ү., Ширимкулова Ж.

Год: 2012

Орто мектептердин 6-классы үчүн окуу китеби Биринчи басылышы

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги бекиткен

Орто мектептердин 6-классы үчүн окуу китеби Биринчи басылышы

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги бекиткен

Кол-во страниц:191 Язык:Кыргызский Издательство:Билим-компьютер

I ЧЕЙРЕК. АТУУЛ ЖАНА АТА ЖУРТ
1-сабак. 5-класстагы урунттуу, зарыл темаларды кайталоо 5
2-сабак. Кыргызстан - биздин Мекенибиз 11
3-сабак. Кыргыз жергесиндеги эл ыйык туткан жерлер жөнүндө 17
4-сабак. Атына заты төп келген, чүрөктөй көлдөр кимде бар 30
5-сабак. Жер-суу аталыштары 40
6-сабак. Абалкы аттарды кастарлай билели 44
7-сабак. Ата мекенге бол гон кусалык 48
8-сабак. Практикалык сабак. Ата журтум ыйык турагым 54
9 сабак. Мугалимдин ыктыярындагы сабак 59
II ЧЕЙРЕК. АДАМДАГЫ АСЫЛ САПАТТАР
10-сабак. Көп угуп, аз сүйлө, ойчул бол 65
11-сабак. Эмгекчил, сарамжал, мээнеткеч, адамдар коомдун түркүгү 71
12-сабак. Кичи пейил, жапакеч, элпек жана жөнөкөй бол 76
13-сабак. Сынды туура кабылдоо, кемчиликти моюнга алуу, кечиримдүү болуу 81
14-сабак. «Сөз көтөрүмдүү, жайдары, кең пейил бол» 87
15-сабак. Сылык, сыйчыл мүнөз адамды ажарлантат 91
16-сабак. Практикалык сабак Келгиле, кемчилигибизди оңдойбуз 94
III ЧЕЙРЕК. АДАМДАГЫ ЖОСУНСУЗ ЖОРУКТАР
17-сабак. Кек жана кекчилдик 98
18-сабак. Өзүмчүлдүк, кайдыгерлик 103
19-сабак. Мактанчаактык жана кошоматчылык 107
20-сабак. Ушакчылык, чагымчылык 113
21-сабак. Ичи тардык, көрө албастык, кара ниеттик 123
22-сабак. Ысырапкерчилик, жалкоолук 128
23-сабак. Орой-одонолук, ыксыз күлкү - адепсиздик 133
24-сабак. Калп айтуу, жалаа жабуу, алдамчылык 136
IV ЧЕЙРЕК. УЛУТТУК НАРК-НАСИЛ
25-сабак. Жети ата санжырасын билбеген - жетесиздик—143
26-сабак. Кыргыз эли - жаратман калк 148
27-сабак. Элибиз баскан 2200 жыл 154
28-сабак. Элдин пейили, сыйчылдыгы, меймандостугу 159
29-сабак. Элдин айкөлдүгү, адилеттүүлүгү, адамгерчилиги.164
30-сабак. Элдин кыз балага, аял затына болгон урматтуу мамилеси 171
31-сабак. Ата-бабларды эске тутуу, арбактарды сыйлоо....177
32-сабак. Кайталоо жана жыйынтыктоо сабагы 180
33-сабагы. Мугалимдин ыктыярындагы сабак 184