Информатика: 5 класс. КТ

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Информатика: 5 класс. КТ


Автор: Орускулов Т. Р., Касымалиев М. У., Кузнецов А. А., Босова Л. Л.

Год: 2018

Бул окуу китеби Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги бекиткен «Информатика» боюнча предметтик стандарттын жана программанын негизинде даярдалган

Бул окуу китеби Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги бекиткен «Информатика» боюнча предметтик стандарттын жана программанын негизинде даярдалган

Кол-во страниц:144 Язык:Кыргызский Издательство:Билим-компьютер

Киришүү 3
Коопсуздук техникасы жана жумушчу орунду уюштуруу 4
I глава. ОБЪЕКТТЕР ЖАНА СИСТЕМАЛАР
§ 1. Курчап турган дүйнөнүн объекттери 6
§ 2. Компьютердик объекттер 12
§ 3. Объекттердин катышы жана алардын көптүктөрү 18
§ 4. Объекттердин классификациям 25
§ 5. Объекттердин системалары 30
§ 6. Персонал компьютер система катарында 37
II глава. БИЗДИ АЙЛАНАБЫЗДАГЫ ИНФОРМАЦИЯ
§ 7. Бизди айланабыздагы информация 40
§ 8. Информацияны сактоо 44
§ 9. Информацияны берүү 48
§ 10. Информацияны коддоо 51
III глава. КОМПЬЮТЕР
§11. Компьютер 59
§ 12. Компьютердин эсине информацияларды киргизүү 62
§ 13. Компьютерди башкаруу 68
IV глава. КОМПЬЮТЕРДИК ГРАФИКА
§ 14. Компьютердик графика 77
V глава. КОМПЬЮТЕРДЕ ТЕКСТТЕРДИ ДАЯРДОО
§15. Тексттик информация 85
КОМПЬЮТЕР МЕНЕН ПРАКТИКУМ
1-иш. Компьютерди кантип туура күйгүзүү жана өчүрүү керек 92
2-иш. Компьютердик маус менен кантип иштейт 93
3-иш. Операциялык системанын негизги объекттери менен иштейбиз 95
4-иш. Файлдык системанын объекттери менен иштейбиз 97
5-иш. Клавиатуранын кпавиштери менен таанышабыз 99
6-иш. Клавиатура менен иштейбиз 101
7-иш. Калькулятор программасы менен эсептөөлөрдү жүргүзөбүз 102
8-иш. Компьютерди башкаруунун ыкмалары 103
9-иш. Файлдарды түзөбүз жана сактайбыз 106
10-иш. Электрондук почта менен иштейбиз 108
11-иш. Текстти киргизебиз 110
12-иш. Текстти редакциялайбыз 111
13-иш. Тизмелерди түзөбүз 114
14-иш. Тексттин фрагменттери менен иштейбиз 114
15-иш. Текстти форматтайбыз 116
16-иш. Графикалык редактордун аспаптарын үйрөнөбүз 118
17-иш. Графикалык редактор графикалык объекттерди түзүү инструменти катары 122
18-иш. Графикалык фрагменттер менен иштейбиз 124
19-иш. Графикалык редактордо ишти пландаштырабыз 127
20-иш. Тексттик процессор тексттик объекттерди түзүүчү аспап катары 131
21-иш. Тексттик процессордун графикалык мүмкүнчүлүктөрү менен таанышабыз 133
22-иш. Компьютердик документтерди түзөбүз 137
Терминдердин түшүндүрмө сөздүгү 140