Информатика. 5-6-класс. КТ

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Информатика. 5-6-класс. КТ


Автор: Беляев А. А., Цыбуля И. Н., Осипова Н. Н., Мамбетакунов У. Э., Самыкбаева Л. А.

Год: 2018

Бул окуу китеби информатиканын негиздерин жана программалоону үйрөнүүнү баштоого даяр бардык курактагы балдарга арналат

Бул окуу китеби информатиканын негиздерин жана программалоону үйрөнүүнү баштоого даяр бардык курактагы балдарга арналат

Кол-во страниц:205 Язык:Кыргызский Издательство:Сорос- Кыргызстан

5-КЛАСС
Киришүү 3
1. Информатика-жана маалымат
Коопсуздук техникасы 10
Информатика жана маалымат 12
Бит жана Байт 15
Экилик эсептөө системасы 18
Логика жана ой жүгүртүү 22
Логикалык маселелерди чыгаруу ыкмалары 25
Объекттердин моделдери жана моделдөө 30
2. Компьютер жана программалык камсыздоо
Электрондукэсептөө машиналары 36
Компьютердин негизги түзүлүштөрү 41
Клавиатура жана чычкан 44
Операциялык система 47
Файлдар 51
Жөнөкөй тексттик редактор 54
Графикалык редактор 58
3. Программалоо
Алгоритм жана аткаруучу- нун командалар системасы (АКС) 66
Базалык алгоритмдик конструкциялар 70
4. Компьютердик тармактар жана интернет
Компьютердик тармактар жана интернет 78
Сайттар жана социалдык тармактар 80
Издөө системалары, энциклопедиялар 84
6-КЛАСС
Киришүү 88
1. Информатика жана маалымат
Эргономика, ресурсту үнөмдөө 92
Сандардын пайда болуу тарыхы 95
Эсептөө системасынын түрлөрү 101
Позициялык эсептөө системалары 104
Сандарды эсептөө системаларында которуу алгоритми107
Арифметикалык амалдар 113
Коддоо жана декоддоо 117
Моделдер жан моделдөө 128
Компьютердин логикасы 132
Тексттик процессор 145
Үндү, видеону түзүү жана иштеп чыгуу 153
GIMP графикалык редактору 156
3 Программалоо
Программа жана программалоо тилдери 162
Scratch тилинде програм- малоонун негиздери 164
4. Компьютердик тармактар жана интернет
HTML - гипертексттик белгилөө тили 176
Интернет тармагындагы коопсуздук. Вирустар 185
Онлайн окутуу сервистери 188
Тиркемелер 190
Корутунду 200
Сөздүк 202