Көркөм өнөр. 5 класс

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Көркөм өнөр. 5 класс


Автор: Акматов Д. А., Орозобаев А. К.

Год: 2018

Окуу китеби «Көркөм өнөр» предметы боюнча мамлекеттик билим берүү стандартынын жана 2016-жылы КР Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан бекитилген окуу программасынын негизинде даярдалды.

Окуу китеби «Көркөм өнөр» предметы боюнча мамлекеттик билим берүү стандартынын жана 2016-жылы КР Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан бекитилген окуу программасынын негизинде даярдалды.

Кол-во страниц:88 Язык:Кыргызский Издательство:Билим-компьютер

5-класстын жылдык темасы:«Көркөм өнөр жана мезгил»
I ЧЕЙРЕК
1-2-сабактар. Көркөм сүрөт өнөрүнүн түрлөрү жана жанрлары 5
3-4-сабактар. Натюрморт. «Гүлдөр» 24
5-6-сабактар. Көркөм сүрөт өнөрү. «Саймалуу-Таш» (сызык, өң-түс, көлөм) 33
7-9-сабактар. Курак, шырдак. Декоративдик өнөрдөгү композиция. Табигый каражаттардан эркин темада түзүлгөн курак. Көрком сүрөт өнөрүндөгү композициялык сабат 38
II ЧЕЙРЕК
1-3-сабактар. Жыл мезгилдери 43
4-5-сабактар. «Менин сүйүктүү жаныбарым» 45
6-7-сабактар. «Кеч күз» пейзаж. Аба жанасызыктуу перспектива, жарыктын таралышы 50
8-9-сабактар. Кагаз пластикасы, квиллинг 53
III ЧЕЙРЕК
1-2-сабактар. Жаныбарлар дүйнөсүнө арналган чыгармаларга иллюстративдик композиция түзүү 57
3-5-сабактар. Китептер үчүн иллюстрация 60
6-8-сабактар. Табияттын табышмактуу көрүнүштөрү көркөм сүрот өнорүндө. Монотипия ыкмасы 63
10-сабактар. Жаз майрамы. Майрамдык маанайды түшүндүргөн композиция: белектер, куттуктоо баракчалары, дубал гезити 68
IV ЧЕЙРЕК
1-2-сабактар. Көркөм өнөрүндөгү жаз мезгилинин сулуулугу 72
3-4-сабактар. Космос мейкиндигине саякат 74
5-6-сабактар. «Эч ким, эч нерсе, эч качан унутулбайт!» 77
7-сабак. Кыргыз жери - керемет 82