Көркөм өнөр. 4 класс

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Көркөм өнөр. 4 класс


Автор: Акматов Д. А., Багдасарян А. А.

Год: 2015

Бул окуу китебинде балдарды сүрөт тартуунун ыкмалары менен тааныштырып, алардын дүйнө таанып-билүү шыгын арттырууга багыт берүүчү сабактар топтоштурулду.

Бул окуу китебинде балдарды сүрөт тартуунун ыкмалары менен тааныштырып, алардын дүйнө таанып-билүү шыгын арттырууга багыт берүүчү сабактар топтоштурулду.

Кол-во страниц:72 Язык:Кыргызский Издательство:Билим-компьютер

Урматтуу биздин жаш достор! 3
I чейрек
1-2-сабактар
«Түшүм» натрюморту 5
3-4-сабактар
Чен-өлчөмдөгү шайкештиктер. Масштаб жөнүндө түшүнүк 11
5-6-сабактар
Мозаика жөнүндө 16
7-8-9-сабактар
Стилдештирүү 19
II чейрек
1-2-сабактар
Жаныбарлар жана канаттуулардын сүрөтчөлөрү түрдүү көркөм сүрөттехникасында 22
3-4-сабактар
Дизайн. Дизайн деген эмне? 27
5-6-сабактар
Плакат 30
8-9-сабактар
Дуба л гезити кандай жасалат 32
III чейрек
1-2-сабактар
Адамдын тулку боюн кандай тартуу керек 34
3-4-сабактар
Модель менен иштөө 38
5-6-7-сабактар
Китеп искусствосу 41
9-сабактар
Музейлер жана көргөзмөлөр 46
IV чейрек
1-2-сабактар
Живопистеги перспектива тууралуу 53
3-4-сабактар
Жашоо-турмушубуздун мейкиндигинин эстетикасы 57
5-6-7-сабактар
Сүрөтчү жана театр искусствосу 59
8-сабак
Көргөзмөгө сүрөттөрдү кантип даярдоо керек 67