Кыргыз тили жана окуу. 3 класс

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Кыргыз тили жана окуу. 3 класс


Автор: Буйлякеева Р. К., Алыпсатарова А. Р.

Год: 2018

Кыргыз тили жана окуу. 3 класс. Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептердин. 3-класстары үчүн окуу китеби

Кыргыз тили жана окуу. 3 класс. Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептердин. 3-класстары үчүн окуу китеби

Кол-во страниц:200 Язык:Русско-Кыргызский Издательство:Министерство образования и науки КР

I ЧЕЙРЕК
Биринчи сабак. Кайталоо 4
Экинчи сабак. Мектеп 6
Үчүнчү сабак. Биздин мектеп 7
Төртүнчү сабак. Класс. Окуу куралдары 9
Бешинчи сабак. Китеп эмнеге үйрөтөт? 11
Алтынчы сабак. Кайталоо 13
Жетинчи сабак. Биздин уй 15
Сегизинчи сабак. Үй-бүлө - менин кичинекей Мекеним 17
Тогузунчу сабак. Үй-бүлө мүчөлөрүнүн милдеттери 18
Онунчу сабак. Үй-бүлө майрамдары 20
Он биринчи сабак. Биздин үй 21
Он экинчи сабак. Кайталоо 24
Он үчүнчү сабак. Күз мезгили 25
Он төртүнчү сабак. Көнүгүү иштери 27
Он бешинчи сабак. Жашылча-жемиштер 28
Он алтынчы сабак. Түшүм майрамы 30
Он жетинчи сабак. Жашылча-жемиш дүкөнүндө 32
Он сегизинчи сабак. Кайталоо 34
Он тогузунчу сабак. Адамдын келбети, мүнөзү 36
Жыйырманчы сабак. Адамдын келбети, мүнөзү 38
Жыйырма биринчи сабак. Кийим-кече 40
Жыйырма экинчи сабак. Кийим-кече.Тазалык 42
Жыйырма үчүнчү сабак. Менин кпассташым 44
Жыйырма төртүнчү сабак. Менин досум 45
Жыйырма бешинчи сабак. Көнүгүү иштери 46
Жыйырма алтынчы сабак. Кайталоо 48
II ЧЕЙРЕК
Жыйырма жетинчи сабак. Кайталоо 50
Жыйырма сегизинчи сабак. Менин күн тартибим 51
Жыйырма тогузунчу сабак. Убакыт. Саат 53
Отузунчу сабак. Убакыт. Апта күндөрү 54
Отуз биринчи сабак. Көнүгүү иштери 56
Отуз экинчи сабак. Кайталоо 58
Отуз үчүнчү сабак. Тамак-аштар 61
Отуз төртүнчү сабак. Азык-түлүк 63
Отуз бешинчи сабак. Азык-түлүк дүкөнүндө 65
Отуз алтынчы сабак. Кичинекей ашпозчу 67
Отуз жетинчи сабак. Көнүгүү иштери 69
Отуз сегизинчи сабак. Кайталоо 70
Отуз тогузунчу сабак. Үй канаттуулары 73
Кыркынчы сабак. Жапайы канаттуулар 75
Кырк биринчи сабак. Уй жаныбарлары 77
Кырк экинчи сабак. Зоопаркта 79
Кырк үчүнчү сабак. Жаныбарлардын балдары 81
Кырк төртүнчү сабак. Кайталоо 83
Кырк бешинчи сабак. Кыш мезгили 85
Кырк алтынчы сабак. Кыштын бир күнү 87
Кырк жетинчи сабак. Жаңы жыл. Асандын түшү 89
Кырк сегизинчи сабак. Кайталоо 91
III ЧЕЙРЕК
Кырк тогузунчу сабак. Ар бир кесип ардактуу 94
Элүүнчү сабак. Апамдын кесиби 96
Элүү биринчи сабак. Ата Мекеним - Кыргызстан 98
Элүү экинчи сабак. Бишкек шаары 100
Элүү үчүнчү сабак. Кайталоо 102
Элүү төртүнчү сабак. Кыргызстандын кооз жерлери 104
Элүү бешинчи сабак. Жаратылышка саякат 105
Элүү алтынчы сабак. Кымыз 107
Элүү жетинчи сабак. Дарактардын түрлөрү 109
Элүү сегизинчи сабак. Ден соолук 111
Элүү тогузунчу сабак. Кайталоо 112
Алтымышынчы сабак. Белгилүү адамдар 113
Алтымыш биринчи сабак. Спорт жана биз 114
Алтымыш экинчи сабак. Кыргыз элинин улуттук оюндары 116
Алтымыш үчүнчү сабак. Кыргыз улуттук баш кийимдер 117
Алтымыш төртүнчү сабак. Улуттук тамак-аштар 119
Алтымыш бешинчи сабак. Кайталоо 121
Алтымыш алтынчы сабак. Жаз мезгили 123
Алтымыш жетинчи сабак. Мектеп багы 125
Алтымыш сегизинчи сабак. Жаз майрамы 8-Март 127
Алтымыш тогузунчу сабак. Нооруз майрамы 128
Жетимишинчи сабак. Жазгы каникулда 129
Жетимиш биринчи сабак. Кайталоо 131
Жетимиш экинчи сабак. Эс алуу 132
Жетимиш үчүнчү сабак. Музейде 134
Жетимиш төртүнчү сабак. Циркте 135
Жетимиш бешинчи сабак. Театрда 136
Жетимиш алтынчы сабак. Паркта 138
Жетимиш жетинчи сабак. Шаардагы саякат 140
Жетимиш сегизинчи сабак. Кайталоо 141
IV ЧЕЙРЕК
Жетимиш тогузунчу сабак. Ырыс алды - ынтымак 143
Сексенинчи сабак. Достук фестивалы 145
Сексен биринчи сабак. Окуучунун бир күнү 147
Сексен экинчи сабак. Балдар аянтчасында 148
Сексен үчүнчү сабак. Өтүнүч сөздөр 149
Сексен төртүнчү сабак. Кайталоо 151
Сексен бешинчи сабак. Белгилүү даталар 152
Сексен алтынчы сабак. Жеңиш майрамы 153
Сексен жетинчи сабак. Жыл мезгилдери 155
Сексен сегизинчи сабак. Жай мезгили 156
Сексен тогузунчу сабак. Кайталоо 158
Токсонунчу сабак. Жаныбарлардын талашы 159
Токсон биринчи сабак. Китепканада 160
Токсон экинчи сабак. Эки чычкан 162
Токсон үчүнчү сабак. Чач тарачта 163
Токсон төртүнчү сабак. Көнүгүү иштери 164
Токсон бешинчи сабак. Эки жолдош 165
Токсон алтынчы сабак. Кыргыз элинин кол өнөрчүлүгү 166
Токсон жетинчи сабак. Кыргыз элинин музыкалык аспаптары.168
Токсон сегизинчи сабак. Көнүгүү иштери 171
Токсон тогузунчу сабак. Көнүгүү иштери 172
Жүзүнчү сабак. Кайталоо 173
Жүз биринчи сабак. Кайталоо 174
Жүз экинчи сабак. Кайталоо 175
ОКУП, КОТОРУУ ҮЧҮН ТЕКСТТЕР 178
КОШУМЧА ОКУУ ҮЧҮН ТЕКСТТЕР 179
КЫРГЫЗЧА-ОРУСЧА СӨЗДҮК 181