Көркөм өнөр. 3 класс

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Көркөм өнөр. 3 класс


Автор: Акматов Д. А., Багдасарян А. А.

Год: 2015

Көркөм өнөр. 3 класс. Башталгыч мектептин 3-кл. үчүн оку у китеби

Көркөм өнөр. 3 класс. Башталгыч мектептин 3-кл. үчүн оку у китеби

Кол-во страниц:72 Язык:Кыргызский Издательство:Билим-компьютер

Кымбаттуу окуучулар! 5
I чейрек
1-2-сабантар. Куздун түстөрү 7
3-4-сабактар. Перспектива жөнүндө түшүнүк 10
5-6-собактар. Тематикалык натюрморт 14
7-8-сабактар. Фантазия жана бир элес 20
9-сабак. Жаратылыштаты жана живопистеги түстөр 23
II чейрек
1-2-сабактар. Жылуу жана муздак түстөр 25
3-4-сабактар. Көркөм жалпылаштыруу деген эмне? 29
5-6-сабактар. Эл чыгармачылыгы 31
7-8-9-сабактар. Жаңы жылдык балатыны жасалгалоо 39
Өз билимиңерди текшергиле 43
III чейрек
1-2-сабантар. Кышкы пейзаж 45
4-сабактар. Саймалуу таш 47
6-сабактар. Балбалташтар 49
7-8-9-сабактар. Майрамдык гулдесте 51
IV чейрек
1-2-3-сабактар. Жаратылыш жана архитектура 55
5-сабактар. Канаттуу досторубузга кам көрөлү 62
7-сабактар. Жазгы пейзаж 65
Өз билимиңерди текшергиле 69