Адабий окуу. 2-класс

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Адабий окуу. 2-класс


Автор: Рысбаев С. К., Абдухамидова Б. А., Ибраимова К.

Год: 2011

Кыргыз тилинде окуган мектептер үчүн окуу китеби

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги сунуш кылган

Кыргыз тилинде окуган мектептер үчүн окуу китеби

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги сунуш кылган

Кол-во страниц:178 Язык:Кыргызский Издательство:Азур

КИТЕП МЕНЕН ТААНЫШУУ 3
Кандай сонун күн бүгүн 3
Ы. Кадыров. Тилегим 4
К. Тыныстанов. Билим - түгөнбөс байлык 5
БЕРЕКЕЛҮҮ АЛТЫН КҮ 7
Т. Нурматов. Күз келди 7
Жыл жана анын балдары 8
Ж. Абдылдаев. Ай, чегиртке, чегиртке 11
Ж. Абдылдаев. Жалбырак 12
Г. Сарыгүл. Көпөлөк 12
Т. Ражабалиев. Көпөлөк 14
Апендинин жоруктары 15
К. Ушинский. Эки улак 17
ТУУЛГАН ЖЕРДИН ТОПУРАГЫ - АЛТЫН 19
Алтын уя 19
Б. Чотурова. Кулунтайым 22
С. Койкелов. Булбул 23
А. Муратов. Жаңылмач 26
А. Үсөнбаев. Комуз 26
Т. Сыдыкбеков. Шыктуу чымчык 27
Б. Сейитбекова. Бачайы чымчык 29
Б. Абдухамидова. Коон баккан карыя 30
МЕНИН ЖАН ДҮЙНӨМ 34
С. Рысбаев. Телефон 34
Б.Асаналиев. Табышмак 35
И. Токтогулов. Жылан менен куркулдай 35
Ж. Абдылдаев. Чымын-чиркей ырлары 37
С. Рысбаев. Табышмактуу жылан 38
Т. Уметалиев. Торпогум 40
Т. Сыдыкбеков. Боз торгой 40
Ырыс алды - ынтымак 42
КҮЛКҮ-ДЕН СООЛУКТУН МҮЛКҮ 44
Чымчыктын мотору 44
Сегиз дөңгөлөк 44
Б. Абдухамидова. Ууру 45
Т. Кожомбердиев. Чычкандар 47
Апендинин жоруктарынан 48
АЛТЫН БАЛАЛЫК 51
Ш. Садыбакасов. Бала менен чымчык 51
Ж. Абдылдаев. Музыка 53
Б. Абдухамидова. Сынган табак 54
К. Тыныстанов. Талаага тай өнүптүр 55
У. Мамбеталиев. Боорукер кыз 57
С. Рысбаев. Өзүнүкү жана өзгөнүкү 58
Б. Абдухамидова. Өкүнүч 59
Б. Абдухамидова. Көрсө 61
Нурмолдо. Жаңырган айды көргөндөгү ыр 62
Г. Рысбаева. Таңкы нур 63
Козу телүү 64
МЫНА ЖААДЫ АППАК КАР 67
Ш. Дүйшеев. Жаады кар 67
Ит менен аюу 67
Г. Сарыгүл. Кышта 69
Ж. Абдылдаев. Жаа, жаа, ак карым 71
Аба-ырайын кантип билүүгө болот? 72
Түлкү менен сүлөесүн. (Жомок) 73
Таяк 74
«Сыйкырдуу кыш» 77
Г. Рысбаева. Балаты 78
Ж. Абдылдаев. Кар тилеген каргалар 78
СӨЗ ҮЙРӨНҮП АЛАЛЫ 81
А. Кыдыров. Бир тамгадан кемитсек 81
А. Кыдыров. Бир тамгадан езгертсек 81
Мааниси окшош сездер. «Балатыдан» 82
Маанилери карама-каршы сездер 83
Т. Самудинов. Керик 83
Т. Самудинов. Акыра 84
Ж. Абдылдаев. Жирафтын жалкоо баласы 84
Б. Асаналиев. Бөрсө 86
Т. Самудинов. Маймылча 86
Жыл башы болуу үчүн айбанаттардын талашы.
Т. Самудинов. Муну бил 89
Бөлүм боюнча кайталоо 91
ОЙЛОНУП КӨРӨЛҮК 94
Баарынан эмне күлүк? 94
Баарынан ким күчтүү? 96
С. Рысбаев. Эмне үчүн? 97
Т. Самудинов. Туурабы? 98
Ж. Абдылдаев. Өзүң тап 99
Кырк амалдын бири 100
Токойдогу окуя 103
Б. Абдухамидова. Бала менен акылман 104
Т. Самудинов. Бир сөздөгү үч сөз 106
Т. Самудинов. Аралашкан ариптер 107
БАЙЧЕЧЕКЕЙ ГУЛ АЧТЫ 109
Байчечекей. (Уламыш) 109
Т. Самудинов. Байчечекей 110
Ж. Исабаева. Керемет учур 111
А. Осмонов. Балдар менен турналар 112
Б. Чотурова. Бактигели 113
Баарынан эне ыйык 114
8-Март - Аялдардын эл аралык күнү 115
А. Кыдыров. Баарыбыздын майрамыбыз 115
Г. Рысбаева. Апалардын майрамы 116
Апама арнайм 117
Ж. Исабаева. Бул адептүү кайсы кыз? 118
Б. Абдухамидова. Апам иштен келгенде 118
Нооруз - жаңынын башталышы 120
Т. Уметалиев. Нооруз 120
Кел, Ноорузум, келе гой 121
Б. Алыкулов. Балдарга насыят 122
Б. Асаналиев. Ай 123
Чиркей чабалекей жана жылан 123
Д. Жамансартова. Жамгырдан соң 126
Таранчы 127
БАБАЛАРДАН КАЛГАН СӨЗ 130
Кошой дөө менен Жолой дөөнүн күрөшү
(«Манас» эпосунун негизинде) 130
Акылдуу бала өзүнүн шаарын кантип сактап калды? 135
Табышмактар 138
Сөздүн көркү - макалда 139
А. Кыдыр уулу. Жаңылмачтар 143
Б. Асаналиев. Калптар 144
Н. Ахмедулин. Беш ердек 145
Түлкү менен карышкыр 146
А. Токтомушев. Чыпалак бала 147
Б. Алыкулов. Ынтымак 151
ТЫНЧТЫКТЫН ЖАНА ЭМГЕКТИН МАЙРАМЫ 153
Б. Асаналиев. Биринчи май 153
Б. Асаналиев. Сулуу май 154
9-Май-Жеңиш күнү 155
А. Токомбаев. Жашасын улуу жеңиш 156
ЖАДЫРАГАН ЖАЙДА 157
Ж. Абдыкалыков. Жайдын бир күнү 157
Б. Асаналиев. Мактанчаак короз 157
Ж. Исабаева. Соң-Көл жайлоосунда 158
Алдар кесее жана хандын вазири 159
Ж. Исабаева. Күн менен торгой 161
Д. Жамансартова. Азаматсың, жылкычы 162
ОКУУ ЫЛДАМДЫГЫН TEKLUEPYY ҮЧҮН ТЕКСТТЕР 163
Түлкү менен кумурска 163
А. Осмонов. Шабдандын бала кези 164
Торгой 166
А. Мисиров. Коркконго кош көрүнөт 168
Г. Сарыгүл. Байчечекей 169
С. Рысбаев. Адептүүлүк деген эмне? 171
Кагаздан жасалган миң турна 173
Табышмактардын жооптору 175