Адеп. 2 класс.

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Адеп. 2 класс.


Автор: Мусаева В., Ысманова Ж., Ибраимова К., Өжөрбаева С., Жаанбаева Р.

Год: 2007

Адеп. 2 класс. Окуу китеби

Кыргыз Республикасынын Билим беруу жана илим министрлиги бекиткен

Адеп. 2 класс. Окуу китеби

Кыргыз Республикасынын Билим беруу жана илим министрлиги бекиткен

Кол-во страниц:135 Язык:Кыргызский Издательство:Министерство образования и науки КР

Жаңы окуу жылыңар менен, балдар
Биринчи чейрек 3
Киришуу: 1-класста өтүлгөндөрдү кайталоо 5
Мен эгемендүүлүк күнүн кантип майрамдадым 8
Ар кандай адамдар менен дасторкон четинде отуруу адеби 12
Дасторкон адеби боюнча практикалык сабак 15
Мейман сыйлоо 18
Мейманда отуруу адеби 21
Ыраазычылык билдирүү жана кечирим суроо адеби 24
Сылыктыкка үйрөнүү 28
Телефон менен сүйлөшүү адеби 31
Экинчи чейрек
Таза, тыкан жана бүйрө болуу 36
«Адеби жок бала — жүгөнү жок атка окшош» 39
«Эси жок бала — ээнбаш» 43
Практикалык сабак 47
« Калптын казаны кайнабайт » 51
Мен терс адаттардан кандайча арылам? 58
Тегерек үстөл формасындагы сабак 62
Үчүнчү чейрек
Жан-жаныбарларга — аяр мамиле 66
Ак кууну көрсөң — атпагын 75
Жериң таза болсо — дениң таза 79
Практикалык сабак 91
Төртүнчү чейрек
«Эл ичи — өнөр кенчи» 101
Манасчылык өнөр 105
«Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат» 109
Ыймандуулук, адептүүлүк — адамгерчиликтин булагы 113
Мугалим өз ыктыяры менен теманы тандап алып өтүүчү сабактар 117
Жылдык кайталоо 128