Көркөм өнөр. 2 класс

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Көркөм өнөр. 2 класс


Автор: Акматов Д., Багдасарян А.

Год: 2012

Көркөм өнөр. 2 класс. Орто мектептердин 2 классы- үчүн окуу китеби. Биринчи басылышы

Кыргыз Республыкасыны Былым берүү жана илим министерлиги

Көркөм өнөр. 2 класс. Орто мектептердин 2 классы- үчүн окуу китеби. Биринчи басылышы

Кыргыз Республыкасыны Былым берүү жана илим министерлиги

Кол-во страниц:63 Язык:Кыргызский Издательство:Билим-компьютер

Кымбаттуу биздин жаш достор! 5
I чейрек
1 сабак
КӨРКӨМ СҮРӨТ ӨНӨРҮНҮН ТҮРЛӨРҮ 7
2 сабак
СЫЗЫК, КОНТУР, СИЛУЭТ 14
3-4-сабактар
КӨРКӨМ СҮРӨТ ӨНӨРҮНДӨГҮ ЖАНРЛАР 15
5-6-сабактар
НЕРСЕНИН КӨЛӨМҮН КАНТИП АЛАБЫЗ 18
7-8-сабактар
ПЕЙЗАЖ 20
9-сабак
КИТЕП ҮЧҮН ЧӨПКАТ 22
II чейрек
1-2-сабактар
KY3 БОЁКТОРУ 24
3-4-сабактар
ОЮМДАР ДҮЙНӨСҮНӨ САЯКАТ 27
5-6-сабактар
БИЗДИ КУРЧАП ТУРГАН КУРУЛМАЛАР 30
7-9-сабактар
ЖАНЫБАРЛАР — БИЗДИН ДОСТОРУБУЗ 34
Өз билимиңерди текшергиле 38
Ill чейрек
1-2-сабактар
АНИМАЛИСТИКА ЖАНРЫ СКУЛЬПТУРАДА 40
3-4-сабактар ПОРТРЕТ 43
5-6-сабактар
КОМПОЗИЦИЯ ЖӨНҮНДӨ ТҮШҮНҮК 46
7-8-сабактар
МАЙРАМДЫК БЕЛЕК 48
9-сабак
НООРУЗ —ЭЛДИК МАЙРАМ 50
IV чейрек
1-2-сабактар
ЭМГЕК МАЙРАМЫ 52
3-4-сабактар «СУЛУУ ЖАЗ» 54
5-6-сабактар
ТҮСТӨР ДҮЙНӨСҮНДӨ 56
7-8-сабактар
ЭЛ - ТАЛАНТТАРДЫН КАЗЫНАСЫ 58
Өз билимиңерди текшергиле 60