Музыка. 2 класс

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Музыка. 2 класс


Автор: Касей М., Шамбетова К., Шакирова А., Дуйшеналиев Ж.

Год: 2012

Музыка. 2 класс. Орто мектептин 2-классы үчүн окуу китеби. Биринчи басылышы.

Кыргыз Республикасынын Билим беруу жана илим министрилиги бекиткен

Музыка. 2 класс. Орто мектептин 2-классы үчүн окуу китеби. Биринчи басылышы.

Кыргыз Республикасынын Билим беруу жана илим министрилиги бекиткен

Кол-во страниц:93 Язык:Кыргызский Издательство:Билим-компьютер

Кымбаттуу окуучум 5
Музыкалык саякат 6
Мектебим 9
Музыканын үч негизи: ыр, бий, марш 10
Ыр 11
Күз 12
Күз бакчам 13
Музыкалык сабат 14
Жамак айтуу музыкада 15
Жаңылмач-ыр 17
Музыкалык сабат. Ми нотасы 18
Салттык бийлер 19
Нурак Абдрахманов 20
Дүйнө элдеринин бийлери 22
Насыр Давлесов 24
Жүр польканы бийлейли 26
Музыкалык сабат. Фа нотасы 27
Марш 28
Жумамүдүн Шералиев 30
Мен эркеси замандын 31
Музыкалык сабат. Соль нотасы 32
Ыр, бий, марш бизди кайда алып барат? 33
Муратаалы Күрөңкеев 35
Селкинчек 36
Музыкалык сабат. Ре нотасы 37
Ыр, бий, марштын операда колдонулушу 38
Айчүрөк операсынан 40
Бешик ыры 41
Музыкалык сабат. До нотасы 42
Ыр, бий, марш балетте 43
Куйручук балетинен 44
Жардам бердик 45
Музыкалык сабат. Ля нотасы 46
Марш, бий, ыр симфония музыкасында 47
Теримчилер 49
Музыкалык сабат. Си нотасы 50
Балаты 52
Кроссворд 54
Музыкалык чыгарманын формасы 55
Кыш чилде 57
Музыкалык сабат. До нотасы 60
Бир, эки жана үч бөлүктүү формалар 61
Бабалардай болгум келет 62
Көк буудан 63
Абдылас Малдыбаев 64
Кышта 65
Куплеттик форма 66
Жаз келгенде 67
Рондо деген эмне? 68
Вольфганг Амадей Моцарт 69
Вариация деген эмне? 70
Музыкалык тил 71
Саякбай Каралаев 72
Улуу эпос 73
Чыйрак болуп өсөмүн 74
Ыбырай Туманов 75
Апалардын майрамы 77
Апакемдин майрамы 79
Нооруз Майрамы 81
Келди Нооруз 82
Музыканын көркөм каражаттары. Обон - музыканын жаны 83
Музыкалык сабат 84
Болуп калды жаз убак 85
Добуш боёктору 86
Май келди 87
Тембр боёктору 88
Айланайын кең Мекен 92
Кроссворд 93