Мекен таануу. 4 класс

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Мекен таануу. 4 класс


Автор: Бухова Е. А., Солошенко О. В., Шаповалова Е. П.

Год: 2015

Бул окуу куралы мектеп программаларынын талаптарына жооп берет жана окуучулардын Жер, Аалам, адамзат жөнүндөгү билимдин өнүгүшүнө активдүү катышууга шарт түзөт.

Бул окуу куралы мектеп программаларынын талаптарына жооп берет жана окуучулардын Жер, Аалам, адамзат жөнүндөгү билимдин өнүгүшүнө активдүү катышууга шарт түзөт.

Кол-во страниц:144 Язык:Кыргызский Издательство:Аркус

ААЛAM ЖАНА БИЗ 4
§ 1. Жылдыздуу асман 4
§ 2. Күн — бул жылдыз 8
§ 3. Күн системасынын планеталары 11
§ 4. Ай - Жердин жалгыз жандоочусу 14
§ 5. Адам космосто 17
«Аалам жана биз» бөлүмүнө тесттер 20
ЖЕР - КҮН СИСТЕМАСЫНЫН ПЛАНЕТАСЫ 22
§ 6. Жердин формасы 22
§ 7. Жердин кыймылы 24
§ 8. Жердин түзүлүшү 27
§ 9. Жаратылыштын кубаты 29
§ 10. Материктер жана дүйне бөлүктөрү 32
§ 11. Дүйнөлүк мухит 35
«Жер - Күн системасынын планетасы» бөлүмүнө тесттер 38
ЖЕР ЖӨНҮНДӨГҮ БИЛИМДИ ӨРКҮНДӨТҮҮ 39
§ 12. Жер картада жана глобуста 39
§ 13. Алгачкы саякатчылар 44
§ 14. Мухиттерден өтүп 46
Генрих Деңиз саякатчы (1394-1460) 49
§ 15. Жер шарын айланган саякат 52
§ 16. Табышмактуу Азия 55
§17. Түштүк материктер боюнча саякат 58
§18. Түндүк Америка менен таанышуу 62
§ 19. Евразия - Жердеги эң чоң материк 64
«Жер жөнүндөгү билимдин өркүндөшү» бөлүмүнө тесттер 69
ЖЕР ЖАНА АДАМДАР
КЫРГЫЗСТАН ШЕРИКТЕШ ӨЛКӨЛӨРДӨ 70
§ 20. Кыргыз Республикасы дүйнө картасында 70
§ 21. Кыргыз элинин маданияты жана салттары 73
КЫРГЫЗСТАНДЫН КОШУНА МАМЛЕКЕТТЕРИ
§ 22. Казакстан 75
§ 23. Өзбекстан 79
§ 24. Тажикстан 83
§ 25. Кытай Эл Республикасы 86
§ 26. Россия Федерациясы 90
«Кыргызстан шериктеш өлкөлөрдө» бөлүмүнө тесттер 94
§ 27. Өткөн чактан келечекке карай 98
Архитектуралык эстеликтердеги тарых 104
§ 28. Жердин экологиялык маселелери 110
Экологиялык маселелерди чечүү үчүн адамдар эмне жасашат 113
АДАМДЫН ДЕН СООЛУГУ 116
§ 29. Таяныч-кыймыл системасы 116
§ 30. Тамак сиңирүү органдары 118
§ 31. Дем алуу системасы 121
§ 32. Кан айлануу системасы 123
§ 33. Нерв системасы 124
Өнөкөттөр 127
§ 34. Өзгөчө адамдар 129
«Адамдын ден соолугу» бөлүмүнө тесттер 132
ДЕН СООЛУКТУН САБАГЫ 135
Ден соолук жана жашоо түрү 135
Жаракаттан сактануу 139
Кырсыкка кабылганда алгачкы жардам 140