Музыка. 4 класс

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Музыка. 4 класс


Автор: Касей М., Шамбетова К., Шакирова А.

Год: 2017

Музыка. Башталгыч мектептин 4-кл. үчүн окуу китеби 

Музыка. Башталгыч мектептин 4-кл. үчүн окуу китеби 

Кол-во страниц:120 Язык:Кыргызский Издательство:Билим-компьютер

Билим күнү! 5
Биз окуган мектепте 6
Адабият бол босо, музыка кандай болор эле? 7
«Манас» эпосу музыкада 7
Айкөл Манас 8
Молдобасан Мусулманкул уулу 11
Музыкалык сабат: Бас ачкычы 13
«Семетей» эпосу 14
Каныкейдин жомогу (үзүнду) 15
Жүсүп Мамай 17
Каныкейдин Тайторуну байгеге чабышы (үзүндү) 19
Каба Абек уулу 21
«Сейтек» эпосу 23
Сейтектин чоңоюшу (үзүндү) 24
Шаабай Азиз уулу 27
Музыкалык сабат: Темп 29
Кроссворд 31
Музыка болбосо, адабият кандай болор эле? 32
«Манас» эпосу композитордук музыкада 32
Мен кыргыздын уулумун 33
«Манас» операсы 34
М. Малдыбаев, В. А. Власов 36
Г. Фере 37
Эне тил 38
Музыкалык сабат: Өлчөм - 2/4 40
К. Молдобасановдун «Манас кошууну» симфониялык сүрөттөмөсү 42
Ата Мекен 44
К. Молдобасанов 44
Музыкалык сабат: Өлчөм — 3/4 46
М. Бегалиевдин «Манас» сонатасы 48
М. Бегалиев 49
Кроссворд 53
Биз музыканы каре алабызбы? 54
Музыканы угуп, сүрөттөп бере алабызбы? 54
Aппак кар 55
Музыкалыи сабат: Өлчөм - 4/4 56
Көргөзмөдөгү сүрөттөргө музыка 58
Элкин Too 60
Кыргыз саймалары музыкада 61
Байчечекей жакшы гул 62
Музыкалык сабат: Такт, тактылык сызык жана затакт 63
Скульптураны карап музыканы уга алабызбы? 65
Бубусара Бейшеналиева 66
Кечки жомок 68
«Ак куулардын Айдың-Көл» балетинен 69
П. И. Чайковский 71
Музыкалык сабат: 16-лык нота жана тыныгуу белгиси 73
«Саманчынын жолу» балет-ораториясы 74
Шайыр комузчу 76
Музыкалык сабат: Чекиттуу нота 77
Нооруз майрамы 78
Нооруз майрам 79
Кроссворд 80
Живописти уга алабызбы? 81
Музыканы сүрөттөп берген живопись 81
Токтогулдун кербези 83
Жыл мегилдери музыкада жана живописте 85
Жазгы жамгыр 87
Жеңиш куну 89
Кун балдары 91
Каныкей Эралиева 92
Музыкалык керкем каражаттар 93
Атай Огонбаев 94
Тайды таптайм 96
Сталбек Бактыгулов 97
Искусствонун уч турунун (музыка, адабият, сурөт) байланышы 99
Кроссворд 100
Кошумча матери а лдар 101