Адабий окуу. 3 класс

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Адабий окуу. 3 класс


Автор: Абдухамидова Б. А.

Год: 2014

Окуу китепте Ата Мекен, эне тили, табият, адеп-ахлак темаларын камтыган ырлар, аңгемелер, жомоктор, уламыштар, макал-лакаптар, ошондой эле кыргыз акын-жазуучулары менен дүйнө элдеринин жазуучуларынын чыгармапары топ- толду. Айрым чыгармалар окуу техникасын текшерүү үчүн сунушталды.

Окуу китепте Ата Мекен, эне тили, табият, адеп-ахлак темаларын камтыган ырлар, аңгемелер, жомоктор, уламыштар, макал-лакаптар, ошондой эле кыргыз акын-жазуучулары менен дүйнө элдеринин жазуучуларынын чыгармапары топ- толду. Айрым чыгармалар окуу техникасын текшерүү үчүн сунушталды.

Кол-во страниц:184 Язык:Кыргызский Издательство:Полиграфбумресурсы

I чейрек
Менин кымбат досум - китеп
Б. Асаналиев. Жакшы китеп 3
Эң мыкты дос 4
А. Осмонов. Китептин душманы 6
Мекеним - алтын турагым
Б. Асаналиев. Ала-Тоо - Ата Журтубуз 7
Т. Касымбеков. Туулган жер 9
Б. Абдухамидова. Эне жана бейиштин мөмөсү 11
Күлбөй турган жорукпу?
Ала келиңизчи 14
Эрландын үй дареги 15
Апенди жана эшек 15
Бөлүм боюнча кайталоо 17
Эр эмгегин жер жебейт
М. Алыбаев. Коңур күз 18
Т. Абыкеев. Кумурска менен жалкоо 19
Нан 22
К. Жуманазаров. Баба дыйкан 23
Жалкоо 24
Бөлүм боюнча кайталоо 25
Жаратылышты коргоо - Мекенди коргоо
Дарак ыйлайбы? 26
Жолдошбай кызы Бермет. Жоогазын 27
Д. Сулайманов. Балапан 28
И. Исаков. Бала жана ак куулар 31
Т. Сыдыкбеков. Мээримдүү канаттуулар 33
А. Муратов. Бул эмне? 35
Бөлүм боюнча кайталоо 37
Өткөн турмуш элеси
Г. Айтиев. Жарык жол 38
Т. Үмөталиев. Наристе чакта көргөнүм 40
Т. Байзаков. Биз силердей кезибизде 43
Т. Байзаков. Атам кызык киши эле 46
Бөлүм боюнча кайталоо 47
II чейрек
Бабалардан калган сез
Ата-бабалардан эмнелер бизге мураска калган? 48
Б. Асаналиев. Мурас 48
С. Байгазиев. Манастын төрөлүшү 49
С. Байгазиев. Манастын бала кези 51
С. Байгазиев. Жолойдун жеңилиши 53
Акылдуу бала 55
Эки бир тууган 57
Бакыт-таалай каякта? 60
К. Сейдакматов. Ырыскы 62
Макал бар жерде - акыл бар 64
Жаңылмачтар 65
Табышмактар 66
Калптар 68
Бөлүм боюнча кайталоо 70
Сыйкырдуу кыш
Ч. Иманалиев. Кышкы чилде 71
Т. Самудинов. Уч аяз 72
А. Ми сиров. Аяз ата 73
М. Жангазиев. Сүрөтчү аяз 75
Сыйкырдуу кыш 77
К. Ушинский. Кыш эмне үчүн жашын төктү? 78
Бөлүм боюнча кайталоо 80
III чейрек
Кыргыз акын-жазуучулары - балдарга
Ч. Айтматов. Жети ата 82
Б. Чотурова. Жети ата 84
Т. Самудинов. Логогриф 84
Т. Самудинов. Амал менен окучу 85
А. Кыдыров. Чоң ата менен небере 86
Тоголок Молдо. Бөдөнөнүн түлкүнү алдаганы 88
Ч. Айтматов. Кичинекей тилмеч 90
Ж. Тынымсеитова. Таранчы 94
К. Акматов. Мансапкор күчүк 97
С. Рысбаев. Вир түйүнчөк акча 99
С. Карымшаков. Ууру үкү 103
Бөлүм боюнча кайталоо 104
Жаз мезгили - керемет
Т. Самудинов. Көктөм ыры 105
Д. Арстанова. Күн менен булуттун кармашы 106
8-Март-Аялдардын Эл аралык майрамы 107
Т. Самудинов. Апалардын майрамы 108
Воскобойников. Муз чолпу. 109
Чарбактын жаралышы 113
Ж. Абдылдаев. Данек 115
Гул жана булбул 115
Рысбаев. Үзүлбөй калган гүлдөр 118
Нооруз жаңылануунун майрамы
Т. Самудинов. Нооруз 121
Нооруз майрамы 121
Сүмөлөк 122
Бөлүм боюнча кайталоо 124
IV чейрек
Эне тили - ырысым
Эне тилим - эне сүтүм 125
Б. Сарногоев. Эне тилин жакшы бил 125
Кыргыз тили - мамлекеттик тил 126
Ж. Абдылдаев. Тамга үйрөттүм досума 127
Сөз оюндары
Ы. Кадыров. Анаграмма 129
Ы. Кадыров. Логогриф 129
Ы. Кадыров. Метаграмма 130
Ы. Кадыров. Шарада 130
Ы. Кадыров. Акро ыр 131
Ы. Кадыров. Баш тамгасын өзүңтап 131
А. Кыдыров. Бул эмне ӨӨлөр? 131
Т. Самудинов. Билесиңби, сен албетте, билесиң 132
Бөлүм боюнча кайталоо 134
Алтын балалык
С. Рысбаев. Ай, көк музоо, ай! 135
М. Абакиров. Күкүк-Зейнеп 136
Аксак балапан 140
С. Койкелов. Жалганчы аюу. 141
Атасын жакырланткан бала 144
Бөлүм боюнча кайталоо 147
Тынчтыктын, биримдиктин символу
Т. Самудинов. Май айы 148
А. Кыдыров. Сулуу май 148
Улуу Жеңиш күнү
К. Жунушев. 9-Май 149
С. Жусуев. Жеңиш майрамы 150
Ж. Бөкөнбаев. Чептен эрдин күчү бек 151
Жоокер ыры 152
Дүйнө элдеринин адабиятынан
Я Толстой. Таранчы менен чабалекей 152
А. Яреско. Чабалекейлер - досторум 154
Р. Акдемир. Уурдалган ат. 155
Б. Житков. Өрт. 157
Билебиз. (Корея эл жомогу) 159
Бөлүм боюнча кайталоо 160
Окуу ылдамдыгын текшерүү үчүн тексттер
А.Муратов. Тоос эмне үчүн куйругун түрлөнтүп ачып,
жаба берет? 161
С.Рысбаев. Дыйкан менен мышык 162
Баатыр коён 166
С.Койкелов. Tee менен кумурска 167
Ш.Садыбакасов. Карышкыр 170
М.Мамазаирова. Кезжаш 171
И.Абдувалиев. Кылычын кайра алган кел 175
Түлкүнүн абышка менен карышкырды алдаганы? 177
Табышмактардын жооптору 179