Адеп. 3 класс

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Адеп. 3 класс


Автор: Ысманова Ж., Ибраимова К., Мусаева В.

Год: 2007

Жалпы билим берүүчү орто мектептердин, гимназия, лицейлер жана жеке менчик мектептердин 3-класстары үчүн китеби.

Бул окуу китеби Кыргыз Республикасынын Билим беруу министрлигинин конкурсунда эксперттик комиссия тарабынан колдоого алынып, Билим беруу академиясынын Окумуштуулар кеңешинде талкууланып, жактырылып, ошондой эле Бишкек шаарынын билим беруу департаментинин эксперттик комиссиясынан өтүп, басып чыгарууга сунуш кылынган.

Жалпы билим берүүчү орто мектептердин, гимназия, лицейлер жана жеке менчик мектептердин 3-класстары үчүн китеби.

Бул окуу китеби Кыргыз Республикасынын Билим беруу министрлигинин конкурсунда эксперттик комиссия тарабынан колдоого алынып, Билим беруу академиясынын Окумуштуулар кеңешинде талкууланып, жактырылып, ошондой эле Бишкек шаарынын билим беруу департаментинин эксперттик комиссиясынан өтүп, басып чыгарууга сунуш кылынган.

Кол-во страниц:152 Язык:Кыргызский Издательство:Учкун

БИРИНЧИ ЧЕЙРЕК (9 саат)
Киришүү(1 саат) 5
2-класста өтүлгөн урунттуу темаларды эске түшүрүү жана кайталоо сабагы (2 саат) 11
Улуу-кичүү менен мамилелешүү адеби (2 саат) 17
Мамилелешүү адебине көнүгүү. Практикалык сабак (1 саат) 23
Убадага бек болуу. Сөзүнө тура билүү (1 саат) 26
Ынтымак (2 саат) 30
ЭКИНЧИ ЧЕЙРЕК (8 саат)
Кыргызстандагы башка улуттардын маданиятын, тилин, дилин, адат-салтын сыйлай билүү (1 саат) 39
Терс таасирлерден сак болуу (2 саат) 42
Терт түлүк мал (2 саат) 49
Карааныңдан кагылайын Ала-Too (3 саат) 61
ҮЧҮНЧҮ ЧЕЙРЕК (9 саат)
«Жаратылыш жан досум» (конкурс сабак) (1 саат) 70
Жүрүм-турум адеби (2 саат) 73
Ту ура тамактана билүү (1 саат) 80
Тамеки тартуунун, насыбай чегүүнүн зыяндуулугу (1 саат) 84
Орозо (1 саат). (Бул тема орозо мезгилинде өтүлсө болот) 88
Өз өлкөсүнүн патриоту болуу деген эмне? (1 саат) 91
Жакын адамдарга белек тартуулоо адеби (эрежеси) (1 саат) 96
Нооруз (1 саат) 100
ТӨРТҮНЧҮ ЧЕЙРЕК (8 саат)
Эмгекчилдик — адамдын көркү (1 саат) 106
Иштебеген тиштебейт (2 саат) 110
Кайрымдуулук — алдыга өбөк, аркага жөлөк (1 саат) 118
Тазалык — өмүр булаты (1 саат) 121
Өзүн-өзү талдоо жана ой жүгүртүү сабагы (1 саат) 127
Мугалим өз ыктыяры менен теманы тандап алып өтүүчү сабактар үчүн (2 саат) 131