Математика 3 класс

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Математика 3 класс


Автор: Бекбоев И., Ибраева Н.

Год: 2015

Математика: Орто мектептердин 3-кл. үчүн окуу китеби 

Математика: Орто мектептердин 3-кл. үчүн окуу китеби 

Кол-во страниц:224 Язык:Кыргызский Издательство:Министерство образования и науки КР

МИҢДИКТЕР
Үч жана төрт орундуу сандар 3
Узундукту ченөө. Миллиметр 19
Фигураларды тамга менен белгилөө 23
Тегерек жана айлана 26
Үч жана төрт орундуу сандарды
кошуу жана кемитүү 32
КӨБӨТҮҮ Ж AHA БӨЛҮҮНҮН ЖАДЫБАЛДАРЫ 5ке көбөйтүү жана 5ке бөлүүнүн жадыбалдары 50
бга көбөйтүү жана бга бөлүүнүн жадыбалдары 53
7ге көбөйтүү жана 7ге бөлүүнүн жадыбалдары 56
8ге көбөйтүү жана 8ге бөлүүнүн жадыбалдары 59
9га көбөйтүү жана 9га бөлүүнүн жадыбалдары 62
Үч амалдуу маселе 66
Аянт. Тик бурчтуктун аянты. Палетка 72
Тамганы камтыган туюнтма 82
Сандарды салыштыруу 89
Барабардык жана барабарсыздык 93
Теңдеме түшүнүгү. Жөнөкөй теңдемелерди чыгаруу 98
КӨБӨЙТҮҮ ЖАНА БӨЛҮҮ
Нөл менен бүткөн сандарды көбөйтүү 110
Сумманы санга көбөйтүү 119
Эки, үч жана төрт орундуу сандарды бир
орундуу санга көбөйтүү 122
Калдыктуу бөлүү 131
Сандарды Юго ЮОгө жана ЮООге бөлүү 136
Сумманы санга бөлүү 140
Эки, үч, торт орундуу сандарды
бир орундуу санга бөлүү 142
Аралыкты ченөө. Километр 152
Салмакты ченөө. Грамм 156
Аттуу сандар жана алар менен болгон амалдар 159
Эки орундуу санга көбөйтүү 172
Эки орундуу санга бөлүү 176
Туюнтмадагы амалдарды аткаруунун тартиби 183
Бардык амалдарга карата текстүү маселелерди
жана теңдемелерди чыгаруу 190
КАЙТАЛОО 206