Адеп алиппеси. 1 класс

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Адеп алиппеси. 1 класс


Автор: Рысбаев С., Абдухамидова Б.

Год: 2006

Адеп алиппеси. 1-кл. үчүн окуу китеби 

Адеп алиппеси. 1-кл. үчүн окуу китеби 

Кол-во страниц:112 Язык:Кыргызский Издательство:Министерство науки и образования

I чейрек
Адам көркү - адеп 3
Аден алипеси 4
Саламдашуу, коштошуу 6
Таза жүрүү адеби 10
Сергек жүрүү адеби жана дене тарбиясы 11
Дасторкондо отуруу адеби 11
Жолдо, автоунаада, мектепте жана көпчүлүк арасында жүрүү адеби 17
Кичипейилдик жана элпектик 20
Вүйрөлүк жана тыкандык 23
Кичипейилдик адебин үйрөндүкпү? (практикалык сабак) 24
II чейрек
Айым-күнүм - ата-энем 29
Ата-эне баарынан кымбат 30
Чон ата» чоң эне жана таята, таене 32
Менин ысмым 35
Ата тек жана жети ата 38
Ата-эне мээрими жана ашкере эркелик 42
Вир туугандардын өз ара мамилеси 45
Мен ата-энемди кантип кубантым? (практикалык сабак) 48
III чейрек
Ата журтум - алтын бешигим 52
Ак калпактуу Ала-Тоо 53
Ата мекенимдин өзөн-суулары, көлдөрү. тоо-токойлору, талаалары 55
Ала-Тоо жергесиндеги жан-жаныбарлар 59
Ала-Тоонун табиятын сүйөлү жана коргойлу (практикалык сабак) 62
Ала-Тоо жылдын терт мезгилинде 65
Баатырлар Ата журтубузду эмне үчүн жана кантип коргошкон? 68
Айылыбыздан чыккан эр-азаматтар 71
Өздөн чыккан жат ким? 75
Сен Ата мекениңе кандай пайда келтиргиң келет? (практикалык сабак) 77
IV чейрек
Ата-баба мурасы 82
Ата-баба мурасы жөнүндө 84
Жомоктор дүйнөсү кызык 86
Мен жомоктогудай акылдуу бала болсом 89
Манас бабабыз ким болгон? 93
Уул-кыздын ыймандуулугу - улуттук баш киймин урматтагандыгында 97
Жүрүм-турум адебин үйрөндүкпү? (практикалык сабак) 102
Бата менен эл көгөрөт 104
Бышыктоо сабагы 107