Мекен таануу. 1 класс

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Мекен таануу. 1 класс


Автор: Мамбетова З. Ж., Архипова Т. В.

Год: 2016

Мекен таануу: Жалпы бил им берүүчү орто мектептин 1-классы үчүн окуу китеби.

Мекен таануу: Жалпы бил им берүүчү орто мектептин 1-классы үчүн окуу китеби.

Кол-во страниц:64 Язык:Кыргызский Издательство:Кутаалам

Биз жашаган жер 5
Мектебим 6
Биздин үй-бүлө ынтымактуу 8
Мен - байкагычмын 10
Менин деке түзүлүшүм 14
Ден соолукка кам көрөлү 16
Менин күн тартибим 18
Биздин үй 22
Үйдөгү шаймандар 23
Электр буюмдары 24
Этият бол, өмүрүңдү сакта! 27
Мектепке баруучу жол 30
Тазалык жана тыкандык 32
Менин досторум 36
Жүрүм-турум эрежелери 38
Майрамдар 42
Нооруз 44
Боз үй 46
Чогуу жасайбыз 48
Күн жана түн 52
Жаратылыш кубулуштары 54
Дарак жылдын терт мезгилинде 55
Өсүмдүк естүребүз 56
Жаныбарларды багабыз 58
Ата Мекенимдин жаратылышы 60