Кыргыз тили 6 класс

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Кыргыз тили 6 класс


Автор: Жусупбекова Н.

Год: 2018

Окуу китебинин материалдары кеп ишмердиктин түрлөрүн (угуу, сүйлөө, окуу, жазуу) комплекстүү өнүктүрүүгө багытталды. Бул окуу китебинин мазмуну Мамлекеттик билим берүү жана Кыргыз тилинин предметтик билим берүү стандарттарынын талаптарына ылайык түзүлдү.

Окуу китебинин материалдары кеп ишмердиктин түрлөрүн (угуу, сүйлөө, окуу, жазуу) комплекстүү өнүктүрүүгө багытталды. Бул окуу китебинин мазмуну Мамлекеттик билим берүү жана Кыргыз тилинин предметтик билим берүү стандарттарынын талаптарына ылайык түзүлдү.

Кол-во страниц:160 Язык:Кыргызский Издательство:Аркус

I ЧЕЙРЕК
Үй-бүлө
Сенин үй-бүлөң, үйүң кандай? 4
Үнөмчүлболушкерекпи? 10
Досу көп бала 16
Үйдөгү досторубу з 21
Өзүңөрдү текшергиле 25
Эс алуу. Саякат
Жайкы эс алуу 27
Кыргызстан боюнча саякат 33
Д үйнөдөгү кызыктуу жерлер 39
Өзүңөрдү текшергиле 43
II ЧЕЙРЕК
Кесип
Кесиптер 47
Белгилүү адамдардын кесиптери 52
Космоско кимдер учкан? 58
Ата-энем ким болуп иштейт? 62
Менин келечекте ким болгум келет? 65
Өзүңөрдү текшергиле 68
Кыргызстан.
Кыргызстандын жаратылышы 71
Кыргызстан — тоолуу өлкө 74
Кыргызстандын пайдалуу кен байлыктары 78
III ЧЕЙРЕК
Жаныбарлар дүйнөсү 83
Кыргызстандагы бак-дарактар 89
Өсүмдүктөр 93
Жемиштер 97
Өзүңөрдү текшергиле 101
Ден соолук. Спорт.
Спорттун түрлөрү 103
Улуттук спорт оюндары 108
Улуттук оюндар 111
Ден соолукка пайдалуу жана зыяндуу тамактар 113
Таза жүрсөң, ден соолукта болосуң 117
Өзүңөрдү текшергиле 120
Соода-сатык
Азык-түл үк д үкөнү 122
Сатуучунун кесиби кандай? 126
Өзүңөрдү текшергиле 129
IV ЧЕЙРЕК
Соодагер 131
Соода кылуу 133
Өз үңөрдү текшергиле 137
Кызыгуулар
Искусствогокызыгуу 140
Театр, сүрөт, кино 146
Сен эмнеге кызыгасың? 150
Өзүңөрдү текшергиле 152
Кыргызча-орусча сөздүк 154