Кыргыз адабияты. 5 класс

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Кыргыз адабияты. 5 класс


Автор: Мусаев А., Үсөналиев Т.

Год: 2012

Кыргыз адабияты: Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн жалпы бил им берүүчү мектептердин 5-классы үчүн окуу китеби

Кыргыз адабияты: Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн жалпы бил им берүүчү мектептердин 5-классы үчүн окуу китеби

Кол-во страниц:176 Язык:Кыргызский Издательство:Инсанат

Кыргыз адабиятынын булаты - кыргыз турмушу 3
1 бөлум, Кыргыз элдик оозеки чыгармачылыгынин 5
Жомоктор жана жөө жомоктор 7
Кьфгыэстан 10
Жөе жомоктор. Акылдуу кыз 11
Бала озүнүн шаарын кантип сактап калды 19
Макалдар 23
Табышмактар 23
Жанылмачтар 26
Алыртмалар 28
2 бөлум. Акындар поэзиясынан 32
Токтогул Сатылганов 35
Турумтай менен торгой 37
Адабият теориясынан 42
Тоголок Молдо ( Байымбет Абдырахманов) 44
Эшек менен Булбул 46
Абышка-кемпирдин комөчү 50
3 бөлүм. Кыргыз профессионал адабиятынан маалымат 59
Темиркул Үмөталиев 59
Күч бирдикте 60
Касымаяы Баялинов 68
Чабалекей менен жылан 68
Чыңгыз Айтматов 73
Чыпалак бала 73
Бугу-Эне 76
Атадан калган туяк 92
Шукурбек Беишеналиев 103
Мүйүздүү козу 104
Табышмакчы Чынара 113
Мукой Элебаев 121
Зарлык 121
Табышмактардын жандырмагы 134
Тексггерде кездешкен макал-лакаптардын сөздүгү 135
Алфавиттик кыргызча-орусча сөздүк 139
Жыл боюнча өтүлгөн материалдарды кайталоо, бышыктоо, эстеринде сактоо үчүн тесттнк көнүгүүлордүн үлгөлөрү 172