Кыргыз тили жана окуу. 4 класс

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Кыргыз тили жана окуу. 4 класс


Автор: Алыпсатарова А. Р.

Год: 2015

Бул окуу китеби окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн орто мектептердин 4-классынын окуучуларына арналат. Окуу китеби азыркы учурдагы бил им берүү жаатындагы жаңы ыкмалардын негизинде түзүлдү. Окутуу орус тилинде жургузулген мектептердин окуучуларына кыргыз тилин уйретуунун программасына ылайык сездердун маанисин, грамматикалык езгечелуктерун тушундуруу усулдарына басым жасалды.

Бул окуу китеби окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн орто мектептердин 4-классынын окуучуларына арналат. Окуу китеби азыркы учурдагы бил им берүү жаатындагы жаңы ыкмалардын негизинде түзүлдү. Окутуу орус тилинде жургузулген мектептердин окуучуларына кыргыз тилин уйретуунун программасына ылайык сездердун маанисин, грамматикалык езгечелуктерун тушундуруу усулдарына басым жасалды.

Кол-во страниц:183 Язык:Кыргызский Издательство:Аркус

1-ЧЕЙРЕ К
1-сабак. Саламдашуу, коштошуу 4
2-сабак. Жаны окуу жылы 5
3-сабак. Менин мугалимим 7
4-сабак. Менин окуу кунум 9
5-сабак. Квнугуу иштве 11
6-сабак. Кайталоо 12
7-сабак. Үй-булө 13
8-сабак. Ар бир кесип ардактуу 15
9-сабак. Адамдын келбети, мүнөзү 17
10-сабак. Биздин үй 18
11-сабак. Окуу сабагы 20
12-сабак. Кайталоо 22
13-сабак. Кийим-кече 23
14-сабак. Улуттук кийимдер 25
15-сабак. Улуттук кийимдер 27
16-сабак. Кийим-кече дүкөнүндө 28
17-сабак. Көнүгүү иштөө 30
18-сабак. Кайталоо 32
19-сабак. Күз мезгили 34
20-сабак. Көнүгүү иштөө 35
21-сабак. Көнүгүү иштөө 37
22-сабак. Кузгу токой 38
23-сабак. Көнүгүү иштөө 40
24-сабак. Көнүгүү иштөө 42
25-сабак. Кайталоо 43
26-сабак. Кайталоо 44
2-ЧЕЙРЕК
27-сабак. Кайталоо 46
28-сабак. Айылдагы эмгек 47
29-сабак. Шаардагы эмгек 49
30-сабак. Окуу - эмгек 50
31-сабак. Эмгек каармандары 51
32-сабак. Тургунбай Садыков 52
33-сабак. Кайталоо 54
34-сабак. Окуу сабагы 56
35-сабак. Меймандостук 58
36-сабак. Боорсок кантип жасалат? 60
37-сабак. Мектептин ашканасы 62
38-сабак. Он эки бир тууган 64
39-сабак. Кайталоо 65
40-сабак. Кышка даярдык 66
41-сабак. Кыш мезгили 67
42-сабак. Кышкы эмгек 68
43-сабак. Кышкы оюндар 70
44-сабак. Кайталоо 72
45-сабак. Жаны барларга камкордук 74
46-сабак. Жаңы жыл 75
47-сабак. Көнүгүү иштөө 77
48-сабак. Кайталоо 78
3-ЧЕЙРЕК
49-сабак. Кайталоо 80
50-сабак. Калый Молдобасанов 81
51-сабак. Комуз 82
52-сабак. Театр 84
53-сабак. Цирк 86
54-сабак. Тарых музейи 88
55-сабак. Кайталоо 90
56-сабак. Сыйкырдуу жашылчапар 91
57-сабак. Окуу сабагы 98
58-сабак. Окуу сабагы. Бадыраң менен капуста 95
59-сабак. Жемиш багы 97
60-сабак. Суу 98
61-сабак. Көнүгүү иштөө 100
62-сабак. Менин досум 101
63-сабак. Окуу сабагы 102
64-сабак. Ынтымактуу балдар 104
65-сабак. Окуу сабагы 105
66-сабак. Көнүгүү иштөө 106
67-сабак. Көнүгүү иштөө 107
68-сабак. Ата Мекеним 109
69-сабак. Бишкек 110
70-сабак. Окуу сабагы 112
71-сабак. Манас баатыр 114
72-сабак. Соц-Кел 115
73-сабак. Кайталоо 117
74-сабак. Күн тартибим 118
75-сабак. Таза аба менен дем алуу 120
76-сабак. Автобуста 122
77-сабак. Автобуста 124
78-сабак. Кайталоо 125
79-сабак. Кайталоо 127
80-сабак. Ден соолук 128
81-сабак. Дарыгердин кабы л алуусунда 130
82-сабак. Көнүгүү иштөө 132
83-сабак. Дарыканада 134
84-сабак. Иса Ахунбаев 135
85-сабак. Кайталоо 137
86-сабак. Чыңгыз Айтматов 138
87-сабак. Чылалак бала 140
88-сабак. Көнүгүү иштөө 141
89-сабак. Көнүгүү иштөө 143
90-сабак. Жаз мезги л и 144
91-сабак. Май айы 145
92-сабак. 5-Май - Конституция күнү 147
93-сабак. 9-Май - Жеңиш күнү 148
94-сабак. Дуйшенкул Шопоков 150
95-сабак. Кайталоо 151
96-сабак. Жыл мезгилдери 152
97-сабак. Жай мезгили 154
98-сабак. Эс алуу 156
99-сабак. Туризм 157
100-сабак. Көнүгүү иштөө 158
101-сабак. Кайталоо 159
102-сабак. Кайталоо 160
Окуу үчүн кошумча тексттер 163
Кыргызча-орусча сөздүк 165