Кыргыз тили жана окуу. 3 класс

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Кыргыз тили жана окуу. 3 класс


Автор: Р. К. Буйлякеева, А. Р. Алыпсатарова

Год: 2013

Р. К. Буйлякеева, Кыргыз тили жана окуу: Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептердин 3-класстары үчүн окуу китеби. 2-бөлүм / Р. К. Буйлякеева, А. Р. Алыпсатарова, 3. К. Момункулова - Б.: 2013. - 112 б., суреттер

Р. К. Буйлякеева, Кыргыз тили жана окуу: Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептердин 3-класстары үчүн окуу китеби. 2-бөлүм / Р. К. Буйлякеева, А. Р. Алыпсатарова, 3. К. Момункулова - Б.: 2013. - 112 б., суреттер

Кол-во страниц:110 Язык:Кыргызский Издательство:Б

III ЧЕЙРЕК
Кырк тогузунчу сабак. Ар бир кесип ардакту 3
Элүүнчү сабак. Апамдын кесиби 5
Элүү биринчи сабак. Ата Мекеним — Кыргызстан 7
Элүү экинчи сабак. Бишкек шаары 9
Элүү учунчу сабак. Кайталоо 11
Элүү төртүнчү сабак. Кыргызстандын кооз жерлери 13
Элүү бешинчи сабак. Жаратылышка саякат 14
Элуу алтынчы сабак. Кымыз 16
Элүү жетинчи сабак. Дарактардын түрлөрү 18
Элүү сегизинчи сабак. Ден соолук 20
Элүү тогузунчу сабак. Кайталоо 21
Алтымышынчы сабак. Белгилуу адамдар 22
Алтымыш биринчи сабак. Спорт жана биз 23
Алтымыш экинчи сабак. Кыргыз элинин улуттук оюндары 25
Алтымыш үчүнчү сабак. Кыргыз улуттук баш кийимдер 26
Алтымыш тертунчу сабак. Улуттук тамак-аштар 28
Алтымыш бешинчи сабак. Кайталоо 30
Алтымыш алтынчы сабак. Жаз мезгили 32
Алтымыш жетинчи сабак. Мектеп багы 34
Алтымыш сегизинчи сабак. Жаз майрамы 8-Март 36
Алтымыш тогузунчу сабак. Нооруз майрамы 37
Жетимишинчи сабак. Жазгы каникулда 38
Жетимиш биринчи сабак. Кайталоо 40
Жетимиш экинчи сабак. Эс алуу 41
Жетимиш учунчу сабак. Музейде 43
Жетимиш тертунчу сабак. Циркте 44
Жетимиш бешинчи сабак. Театрда 45
Жетимиш алтынчы сабак. Паркта 47
Жетимиш жетинчи сабак. Шаардагы саякат 49
Жетимиш сегизинчи сабак. Кайталоо 50
IV ЧЕЙРЕК
Жетимиш тогузунчу сабак. Ырыс алды — ынтымак 52
Сексенинчи сабак. Достук фестивалы 54
Сексен биринчи сабак. Окуучунун бир куну 56
Сексен экинчи сабак. Балдар аянтчасында 57
Сексен учунчу сабак. Өтүнүч сөздөр 58
Сексен тертунчу сабак. Кайталоо 60
Сексен бешинчи сабак. Белгилуу даталар 61
Сексен алтынчы сабак. Жециш майрамы 62
Сексен жетинчи сабак. Жыл мезгилдери 64
Сексен сегизинчи сабак. Жай мезгили 65
Сексен тогузунчу сабак. Кайталоо 67
Токсонунчу сабак. Жаныбарлардын талашы 68
Токсон биринчи сабак. Китепканада 69
Токсон экинчи сабак. Эки чычкан 71
Токсон учунчу сабак. Чач тарачта 72
Токсон тертунчу сабак. Кенугуу иштери 73
Токсон бешинчи сабак. Эки жолдош 74
Токсон алтынчы сабак. Кыргыз элинин кол өнөрчүлүгү 75
Токсон жетинчи сабак. Кыргыз элинин музыкалык аспаптары. 77
Токсон сегизинчи сабак. Кенугуу иштери 80
Токсон тогузунчу сабак. Кенугуу иштери 81
Жузунчу сабак. Кайталоо 82
Жуз биринчи сабак. Кайталоо 83
Жуз экинчи сабак. Кайталоо 84
ОКУП, КОТОРУУ Y4YH ТЕКСТТЕР 87
КОШУМЧА ОКУУ Y4YH ТЕКСТТЕР 88
КЫРГЫЗЧА-ОРУСЧА СӨЗДҮК 90