Музыка. 5 класс

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Музыка. 5 класс


Автор: Муратова А. М., Артыков К. Ж.

Год: 2018

Учебник разработан на основе предметного стандарта и учебной программы «Музыка», утвержденных Министерством образования и науки Кыргызской Республики.

Учебник разработан на основе предметного стандарта и учебной программы «Музыка», утвержденных Министерством образования и науки Кыргызской Республики.

Кол-во страниц:128 Язык:Кыргызский Издательство:Билим-компьютер

Дорогие друзья! 3
Комуз кюусу 5
I ЧЕТВЕРТЬ. ПРЕОБРАЗУЮЩАЯ СИЛА МУЗЫКИ
История появления комуза. «Кюунун башы Камбаркан» 6
Терме Камбаркан 7
Маш камбаркан 7
Камбаркан 8
Комузчу 8
Музыкальная грамота 9
Киммин? 9
Мен тоолордун уулумун 10
Музооке Жаманкараев (1802-1878) 11
Музоокенин мундуу кюусу. Печальный кюу музооке 12
Ниязаалы Борошев (1856—1942) 12
Кер толгоо 13
Биздин мектеп. Наша школа 14
Айдараалы Бейшукуров (1851-1934) 15
Койрён кюу. Хвастливый кюу 16
Музыкальная грамота 16
Токтогул Сатылганов (1864-1933) 18
Чон кербез 19
Тогуз кайрык. Девять вариаций 20
Карамолдо Орозов (1883-1960) 20
Насыйкат. Назидание 22
Эне тил. Родной язык 22
Ыбырай Туманов (1888-1967) 23
Жаш тилек. Молодая мечта 25
Атай Огонбаев (1900-1949) 25
Маш Ботой. Ловкий ботой 26
Муратаалынын Ботою 27
Музыкальная грамота 27
Кыргыз жери 28
Асылбек Эшмамбетов (1913-1945) 29
Кет бука 30
Шекербек Шеркулов (1902-1970) 31
Журёк толкуйт. Сердце волнуется 32
Музыкальная грамота 32
Болуш Мадазимов (1927-2002) 33
Солтон Сары 34
Самара Токтакунова (1944) 34
Ибарат 35
Нурак Абдыракманов (1947-2014) 36
Улуу тоолор. Великие горы 37
Кыргызский народный инструмент кыл кыяк 38
Бекташ 39
Аталар 39
Муратаалы Куренкеев (1860-1949) 40
Кер Озен 41
Ураан 41
Сайд Бекмуратов (1901-1966) 42
Эки жорго 43
Топ жылкы 43
Кыл кыяк менен темир комуз. Темир комуз и кыл кыяк 44
ЧЕТВЕРТЬ. «МУЗЫКА - ДУХОВНЫЙ МИР ЧЕЛОВЕКА»
Виды ооз комуза. Темир ооз комуз и жыгач ооз комуз 46
Бурулчанын селкинчек. Качели Бурулчи (кюу) 46
Адамкалый Байбатыров (1895—1953) 47
Тагылдыр тоо (темир ооз комуз) 47
Музыкальная грамота 48
Токтосун Тыныбеков (1927-1982) 49
Жортуул кюу 49
Жыгач ооз комуз 50
Кукук. Кукушка 50
Кыргызстаным 51
Духовые инструменты 52
Сыбызгынын Кер-Озен 53
ерней кюу 55
Музыкальная грамота 56
Эсимде 57
Ат кетти 58
Ударные инструменты 58
Кыргыздын Ала-Тоосу 60
Асанбай Каримов (1898-1979) 61
Комуз менен чоорчу 63
Сыймык 63
Жунусаалы Куттубай уулу (1861-1961) 64
Сурнай кюу 65
ЧЕТВЕРТЬ. «ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ СИЛА МУЗЫКИ»
Традиционность кыргызских народных песен 67
Бекбекей 67
Шырылдан 68
Оп, майда 68
Бешик ыры 69
Жарамазан 70
Селкинчек 70
Ак кептерим 71
Музыкальная грамота 71
Боогачы Жакыпбек уулу (1866-1935) 72
Укёй 73
Муса Баетов (1902-1949) 74
Кыздар ай 75
Музыкальная грамота 75
Атай Огонбаев — мелодист и певец 77
Жаштарга 77
Мыскал Омурканова (1915-1976) 78
Алтын китеп 79
Ала-Тоону аралап 79
Жумамудун Шералиев (1915-1994) 80
Фестиваль ыры 82
Бектемир Эгинчиев (1916—1964) 83
Арзыкан 83
Абдыкалый Темиров (1911-1952) 84
Беш ыргай 85
Поэтически-импровизационное искусство кыргызского народа 85
Аккан суу 86
Ала-Тоо коркко келбейт эл болбосо. Ала-Тоо не прекрасен без народа 88
Осмонкул Болобалаев (1888-1967) 89
Таалайлуу элдин бир кызы 90
Алымкул Усенбаев (1894-1963) 91
Токтогулдун Алымкул менен кездешуусу 92
Алымкул дун Токтогул менен учурашканы 93
Эстебес Турсуналиев (1931-2005) 93
Санат ыры 94
Ашыраалы Айталиев (1927-2008) 95
Нарындан жазган салам кат 96
Тууганбай Абдиев (1937-2008) 96
Шамал жонундо терме 97
Замирбек Усенбаев (1951) 98
Комузчуларга терме 99
Нооруз майрам 100
IV ЧЕТВЕРТЬ. «В ЧЕМ СИЛА МУЗЫКИ?»
Великие дастаны 103
«Манас» (отрывок) 104
«Семетей» (отрывок) 104
Великие сказители 105
«Манас» (отрывок) 106
Гагариндей болобуз 107
Сагымбай Орозбаков (1867-1930) 108
Отрывок из эпоса «Манас» 110
Саякбай Каралаев (1894-1971) 110
« Манас » (отрывок) 112
Жоокердин издери 113
Малые дастаны и их сказители 114
Саринжи-Бокёй 115
Сулуу май 115
Калык Акиев (1888-1953) 116
Курманбек 118
Ашыраалы Айталиев — сказитель дастанов 118
Отрывок из дастана «Карагул ботом» 120
Словарь музыкальных терминов 122