Кыргыз Тилинин Тушундурмэ Создугу

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Кыргыз Тилинин Тушундурмэ Создугу


Автор: К. Токтоналиев

Год: 2016

«Кыргыз тилииин сездугун» тузуу - учурдун талабы. Сездукке 50 ОООден ашык сез жана сез айкаштары каитылып, ар бирине тушундурмвлвр бсрилди. Тушундурмвлвр адабий чыгармалардан, мезгилдуу басма свзден, саясий, илимий ж.б. адабияттардан, оозеки кептен алынган мисалдар менен бекемделди.

Сездук окурмандардын кенири чвйресунв арналат. Китеп эки белуктен турат.

«Кыргыз тилииин сездугун» тузуу - учурдун талабы. Сездукке 50 ОООден ашык сез жана сез айкаштары каитылып, ар бирине тушундурмвлвр бсрилди. Тушундурмвлвр адабий чыгармалардан, мезгилдуу басма свзден, саясий, илимий ж.б. адабияттардан, оозеки кептен алынган мисалдар менен бекемделди.

Сездук окурмандардын кенири чвйресунв арналат. Китеп эки белуктен турат.

Кол-во страниц:799 Язык:Кыргызский Издательство:Салам

К 3
Л 173
М 181
Н 251
О 306
П 331
Р 353
С 363
Т 435
У 570
У 595
Ф 609
Х 617
Ц 620
Ч 622
Ш 696
Ы 733
Э 753
Ю 790
Я 791
Шарттуу кыскартуулар 792