Компьютер жана интернет: Энциклопедиялык окуу куралы

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Компьютер жана интернет: Энциклопедиялык окуу куралы


Автор: Бримкулов У.Н.

Год: 2004

«Компьютер жана Интернет» энциклопедиялык окуу куралы компьютер, маалымат техноложиси, берилиш базалары, компьютер тармактары, Интернет, байланыш-катыш техноложисилеринде кенири таралган бООден ашык терминдерге тушундурмв берет. Компьютер колдонуучуларынын децгеядери ар башка болуу менен компьютер терминдерин ар кыл булактар аркылуу таанышкандыктан китепти пайдаланууну жана колдонууну женилдетуу максатында жана компьютер багыты боюнча свздук болбогондуктан китепке орусча-кыргызча, англисче-кыргызча жана кыргызча-англисче-орусча свздуктвру кошулду. Кириш болук катары компьютердин внугуш жана Кыргызстандагы колдонуу тарыхы берилл и. Ошону менен катар Кыргыз Республикасында Маалымат-Байланыш Техноложисинин Улуттук стратегисинде уч приоритеттуу багыттагы (Электрондук екмет, Электронлук билим, Электрондук экономик) ишке киргизуу пландары каралган.

«Компьютер жана Интернет» энциклопедиялык окуу куралы компьютер, маалымат техноложиси, берилиш базалары, компьютер тармактары, Интернет, байланыш-катыш техноложисилеринде кенири таралган бООден ашык терминдерге тушундурмв берет. Компьютер колдонуучуларынын децгеядери ар башка болуу менен компьютер терминдерин ар кыл булактар аркылуу таанышкандыктан китепти пайдаланууну жана колдонууну женилдетуу максатында жана компьютер багыты боюнча свздук болбогондуктан китепке орусча-кыргызча, англисче-кыргызча жана кыргызча-англисче-орусча свздуктвру кошулду. Кириш болук катары компьютердин внугуш жана Кыргызстандагы колдонуу тарыхы берилл и. Ошону менен катар Кыргыз Республикасында Маалымат-Байланыш Техноложисинин Улуттук стратегисинде уч приоритеттуу багыттагы (Электрондук екмет, Электронлук билим, Электрондук экономик) ишке киргизуу пландары каралган.

Кол-во страниц:380 Язык:Киргизский Издательство:Мамлекеттик тил ж-а энциклопедия борбору

Баш сез vi
Компьютердин дуйнелук енугуу тарыхынан iv
Кыргыз Республикасында компьютерди колдонуу тарыхынан xxv
Маалым коммуникациялык технологиялардын Кыргыз Республикасында онугушу (1992-12003) xxviii
Кыргызча-англисче-орусча сездук Ixiii
Которулбаган англис терминдери 1
Негизги бвлук 26
Кыскартуулар 195
Англисче-кыргызча сездук 203
Орусча-кыргызча сездук 229
Адабияттар 260