Физика. Кыскача энциклопедия

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Физика. Кыскача энциклопедия


Автор: Карыпкулов А.

Год: 1994

Кыскача физикалык нлимий маалымдама китепте физиканын түрдүү тармагы боюнча маалыматтар жаэылды. Физиканын жаңы жетишкендиктери менен коштолду. Энциклопедияда физикага салым кошкон физик илимпоздордун кыскача таржымалдары берилди.

Краткая энциклопедия «Физика» содержит более 1700 понятий из «классической» и квантовой физики. Энциклопедия рассчитана на широкий круг читателей от любителей до профессионалов.

Кыскача физикалык нлимий маалымдама китепте физиканын түрдүү тармагы боюнча маалыматтар жаэылды. Физиканын жаңы жетишкендиктери менен коштолду. Энциклопедияда физикага салым кошкон физик илимпоздордун кыскача таржымалдары берилди.

Краткая энциклопедия «Физика» содержит более 1700 понятий из «классической» и квантовой физики. Энциклопедия рассчитана на широкий круг читателей от любителей до профессионалов.

Кол-во страниц:528 Язык:Кыргызский Издательство:Бишкек

А. 7
Б. 50
В. 78
Г. 87
Д. 110
Ж. 126
З. 149
И. 151
К. 171
Л. 227
М. 236
Н. 273
О. 285
Ө. 302
П. 317
Р. 339
С. 357
Т. 382
У. 417
Ү. 422
Ф. 428
Х. 448
Ц. 449
Ч. 450
Ш. 454
Ы. 456
Э. 457
Я. 490
Китепте кездешкен белгилүү илимпоздор жөнүндө кыскача маалыматтар. 496