Эсимде. Повесть

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Эсимде. Повесть


Автор: Түменбаев А.

Год: 1994

Бул китеп — автордун тунгуч жыйнагы. Жаш талапкерге мүнөздүү касиет: ада.биятка жасаган мамилесинин олуттуу боло башташы, профессионалдык кадыресе даярдыгы менен бирге, адамдарга айтар өз сөзү бар экендиги, чыгармаларынын формасы, мазмуну, стилистикасы шаймашай чыгышы үчүн көрүлгөн аракеттин жемиштүү натыйжасынын байкалышы. Жыйнакка жаш жазуучунун мезгилдүү басма сөздөрдө жарыяланган ар кыл ангеме, публицистикалары менен бирге лирикалык маанайдагы чакан повести кирди.

Бул китеп — автордун тунгуч жыйнагы. Жаш талапкерге мүнөздүү касиет: ада.биятка жасаган мамилесинин олуттуу боло башташы, профессионалдык кадыресе даярдыгы менен бирге, адамдарга айтар өз сөзү бар экендиги, чыгармаларынын формасы, мазмуну, стилистикасы шаймашай чыгышы үчүн көрүлгөн аракеттин жемиштүү натыйжасынын байкалышы. Жыйнакка жаш жазуучунун мезгилдүү басма сөздөрдө жарыяланган ар кыл ангеме, публицистикалары менен бирге лирикалык маанайдагы чакан повести кирди.

Кол-во страниц:128 Язык:Кыргызский Издательство:Бишкек

Сөз — өмүр. Баш сөз ордуна. 3
Эсимде (повесть). 7
АНГЕМЕЛЕР.
Күлүк. 33
Убал. 35
Ан. 40
Түш. 54
Эгем. 62
Татты. 66
Торгойдун эки баласы. 70
Эркек. 79
Ыза. 82
Төлгөчү чал. 84
Апамдын ацгемелери. 86
ПУБЛИЦИСТИКА.
Көктөгү ойлор. 93
Айтматовдун космосу. 97
Түгөлбай Сыдыкбеков. 102
Президенттин апасы. 108
Мин-Куш. 118
Менин биринчи маегим. 124
(Сокку сөз ордуна).