Байзак ата батасы. Ырлар, поэма

Для возможности скачивать книги Вам необходимо пройти

Регистрацию

Байзак ата батасы. Ырлар, поэма


Автор: Түмөнбаев А.

Год: 2004

Журналист, жазуучу, педагог катары элибизге таанылып калган каламдешибиз Айбектин ырлары лиризмге бай, өзүнө жараша, пейлине жараша жөнөкөй. Акын өз күчүнө келген маалда чоң жарышка түигкөнү автордун тунгуч ыр жыйнагынан ачык байка лат

Мазмуну

Журналист, жазуучу, педагог катары элибизге таанылып калган каламдешибиз Айбектин ырлары лиризмге бай, өзүнө жараша, пейлине жараша жөнөкөй. Акын өз күчүнө келген маалда чоң жарышка түигкөнү автордун тунгуч ыр жыйнагынан ачык байка лат

Мазмуну

Кол-во страниц:96 Язык:Кыргызский Издательство:Бишкек

Эл купулуна тол (Алкоосөз). 5
Кайыгуу. 6
Калемиме. 7
Байзак ата батасы (поэма). 7
Ырлар. 28
Акшумкар көк чабытын сагынганбы. 28
Жүрөк Тоо. 29
Зайнап эжеме. 29
Асылбекке. 30
Жумгалым. 31
Гүлгүлүм. 33
Ашыктык жүгү. 33
Сендик го жалын оту жүрөгүмдүн. 34
Өзүң менен шыбырашат жүрегүм. 34
Арман. 35
Сагынуу. 36
«Акчардак менмин кайкыган». 37
Ысыккөл. 37
«Күз келип минтип, төрелдүм кайрам». 38
Мелтүрүм. 38
Сага. 40
Лирага. 41
Апама. 41
Кабак. 42
Жарыма. 43
Бийкем. 43
Өтүнүч. 44
Саниге. 44
Чарчоо. 45
Шамшылыккыз. 45
Санрабигам. 46
Гүлгүм. Санирам. 46
Туулган күн. 46
Сагынга. 47
«Асманы көпкөк, булуту аппак алтын күз. 48
Apvy селким. 49
Уулума. 50
Той. 50
Миңкушум. 54
Өксүү. 55
Няняма С Пушкинден). 56
Кышкы таң. 57
Кышкы кеч. 57
«Айланам аппак кар». 58
Оляга. 59
«Керемет жазгы түн». 60
«Күйгүздү көйнөгүңдүн түсү көзү». 60
«Кайдасың сен, кайдасың эрке шамалым?» 61
«Баш баксам сенин бөлмөңө». 62
«Сүрүн кандай. аймонгчогум». 62
Айнашка. 63
«Өпкө-боорум эзилди ,секег». 64
Ахе-Бухе (сүйдүм- күйдүм). 65
Рудакиден. 66
Күтөм күндүн жарк деп гана күлгөнүн. 67
Ажьшайдьш тереги. 68
Биз эмнеге ыр жазабыз? 69
Индирага. 72
Шаар, көчө, уй. 81
Жаз. Жай. Күз. Кыш. 81
Жапон акыңдарынын ырлары. 89
Кутман шаарым, Бишкегим. 89
Жаш журналисттер гимни. 92